Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Pomoc Społeczna

INFORMATOR „Pomóż sobie i innym”

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

W ramach realizacji zadań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, w szczególności zadania: 3.1.1 Ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowe do osób stosujących przemoc w rodzinie, Starostwo Powiatowe aktualizuje na stronach internetowych powiatu informator zawierający bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemóc w rodzinie, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie.

Dotychczas program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie był realizowany przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” w Mikołowie, zlecone przez powiat. Od tego roku (2022) zadanie jest prowadzone przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. W okresie od 14.03.-20.06.2022r. zrealizowany został program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ogólnie wzięło w nim udział 12 osób. Zorganizowano cykl 15 spotkań grupowych, raz w tygodniu w wymiarze czterech godzin zegarowych.

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie