Projekty dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tablica Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1. Przebudowa ul. Żorskiej w Orzeszu – etap II
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 68 165,76 zł
– całkowita wartość inwestycji: 7 848 201,39 zł

2. Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 24 000 zł
– całkowita wartość inwestycji: 560 000 zł

3. Wymiana nawierzchni jezdni na wybranych odcinkach 5313S (ul. Miarowa w Gostyni, ul. Sadowa oraz ul. Grunwaldzka w Orzeszu)
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 356 700 zł
– całkowita wartość inwestycji: 356 700 zł

4. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 267 105,65 zł
– całkowita wartość inwestycji: 2 853 830,36 zł

5. Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowiny w Orzeszu
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 40 252 zł
– całkowita wartość inwestycji: 201 259 zł

6. Kanał deszczowy D315/200m PVC- likwidacja zalewiska ul. Akacjowa/ul. Rybnicka w Wyrach
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 31 000 zł
– całkowita wartość inwestycji: 155 000 zł

7. Budowa segmentu B Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a wraz z projektem
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 2 980 472,59 zł
– całkowita wartość inwestycji: 4 603 196 zł

8. Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 866 500 zł
– całkowita wartość inwestycji: 1 444 500 zł

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress