Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Projekty dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tablica Informacyjna RFIL

Przebudowa ul. Żorskiej w Orzeszu – etap II

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 68 165,76 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 3 720 030 zł​

Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 359 950,51 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 559 950,51 zł

Wymiana nawierzchni jezdni na wybranych odcinkach 5313S (ul. Miarowa w Gostyni, ul. Sadowa oraz ul. Grunwaldzka w Orzeszu)

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 356 639,93 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 356 639,93 zł

Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 267 105,65 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 2 853 830,32 zł

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowiny w Orzeszu

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 199 899,90 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 199 899,90 zł

Kanał deszczowy D315/200m PVC- likwidacja zalewiska ul. Akacjowa/ul. Rybnicka w Wyrach

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 111 358,60 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 123 919,82 zł

Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 1 270 421,26 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 3 047 544,61 zł

Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu cz.1

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 1 444 120,14 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 1 444 120,14 zł

Wykonanie kompleksowego odwodnienia budynku administracyjnego Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a z robotami towarzyszącymi 

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 525 534,25 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 857 949 zł

 

tablica RFRD

Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pawła Wyry w Łaziskach Górnych – wykonanie wzbudzanej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia przejścia

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 200 000 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 269 370 zł

Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego

 • Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Dofinansowanie: 2 026 571,74 zł
 • Całkowita wartość: 4 053 143,49 zł

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim

 • Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Dofinansowanie: 868 664,00 zł
 • Całkowita wartość: 1 349 218,44 zł

Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II

 • Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Dofinansowanie: 3 768 438,50 zł
 • Całkowita wartość: 8 117 355,62 zł