Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMapa Powiatu

eMAPA POWIATU

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego

Projekty dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tablica Informacyjna RFIL

1. Przebudowa ul. Żorskiej w Orzeszu – etap II

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 68 165,76 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 7 848 201,39 zł

2. Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 336 000 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 560 000 zł

3. Wymiana nawierzchni jezdni na wybranych odcinkach 5313S (ul. Miarowa w Gostyni, ul. Sadowa oraz ul. Grunwaldzka w Orzeszu)

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 356 700 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 356 700 zł

4. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 267 105,65 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 2 853 830,36 zł

5. Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowiny w Orzeszu

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 159 648,40 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 199 900,40 zł

6. Kanał deszczowy D315/200m PVC- likwidacja zalewiska ul. Akacjowa/ul. Rybnicka w Wyrach

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 111 358,60 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 154 920,60 zł

7. Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 578 000 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 1 444 500 zł

8. Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu cz.1

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 1 270 421,19 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 2 270 421,19 zł

9. Wykonanie kompleksowego odwodnienia budynku administracyjnego Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a z robotami towarzyszącymi 

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 525 534,25 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 1 027 595 zł

 

tablica RFRD

1. Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pawła Wyry w Łaziskach Górnych – wykonanie wzbudzanej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia przejścia

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 200 000 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 269 370 zł