Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMapa Powiatu

eMAPA POWIATU

BIP

Projekty dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tablica Informacyjna RFIL

1. Przebudowa ul. Żorskiej w Orzeszu – etap II

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 68 165,76 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 7 848 201,39 zł

2. Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 336 000 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 560 000 zł

3. Wymiana nawierzchni jezdni na wybranych odcinkach 5313S (ul. Miarowa w Gostyni, ul. Sadowa oraz ul. Grunwaldzka w Orzeszu)

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 356 700 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 356 700 zł

4. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 267 105,65 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 2 853 830,36 zł

5. Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowiny w Orzeszu

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 161 007 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 201 259 zł

6. Kanał deszczowy D315/200m PVC- likwidacja zalewiska ul. Akacjowa/ul. Rybnicka w Wyrach

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 110 000 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 155 000 zł

7. Budowa segmentu B Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a wraz z projektem

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 2 980 472,59 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 4 603 196 zł

8. Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 578 000 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 1 444 500 zł

9. Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 1 270 022,19 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 2 685 051 zł

10. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 525 534,25 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 2 102 137 zł