Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełno- sprawnością.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w PUP ze statusem osoby bezrobotnej może skorzystać z poniższych dostępnych form aktywizacji:

 • szkolenia (zmiana kwalifikacji, uzupełnienie kwalifikacji),
 • bon szkoleniowy (dla osób do 30 roku życia),
 • staże,
 • bon stażowy (dla osób do 30 roku życia),
 • dofinansowanie kosztów egzaminu, licencji niezbędnych do wykonywania zawodu,
 • bon na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania (dla osób do 30 roku życia),
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zatrudnienie w ramach subsydiowanego stanowiska pracy (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy albo refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne),
 • zatrudnienie w ramach przyznanego pracodawcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia,
  usług doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Osoby bezrobotne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mają prawo pierwszeństwa dostępu do uczestnictwa w projektach realizowanych przez PUP.

W Powiatowym Urzędzie Pracy dostępny jest punkt pomocy dla osób z niepełnosprawnością, w ramach którego można uzyskać wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej oraz szkoleń lub uzyskać informacje o aktualnych projektach realizowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w pokoju 113 (parter).

KONTAKT

tel.: (32) 325-03-88 lub (32) 224-45-15 wew.113
e-mail: marzena.borucka@pup-mikolow.pl
ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne
tel.: 32 224 11 39, 32 224 10 92, faks: 32 325 03 99