Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Komendant i nagrodzeni pozują

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2023-12-18

W starostwie 15 grudnia zebrała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W prowadzonych przez Starostę Mirosława Dużego obradach uczestniczyli: Teresa Winczura zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, radni powiatowi Mirosława Lewicka i Adam Ficek, dyrektor MOK Orzesze Bartłomiej Marek, Prokurator Rejonowy Tomasz Rygiel, zastępca komendanta KPP w Mikołowie Andrzej Rudolf, komendant KP PSP Damian Krawczyk, prezes ZP OSP Dariusz Gaschi, szef promocji tyskiego WCU Krystian Baca, reprezentujący Lasy Państwowe Marek Białoń, skarbnik powiatu Danuta Bywalec, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Bartłomiej Depta i Bartosz Botor oraz Centrum Zdrowia Mateusz Niewdana oraz Barbara Kubica.

W trakcie posiedzenia skarbnik Danuta Bywalec przedstawiła informacje dotyczące budżetu powiatu na 2024 rok w zakresie środków przeznaczonych na zarządzanie bezpieczeństwem. Zaproszeni na spotkanie przybliżyli stan bezpieczeństwa w podległych im obszarach.

Szczegółowo omówione zostały dane dotyczące COViD-19. Z danych tyskiego Sanepidu od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku osób z wynikiem pozytywnym w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie mikołowskim zarejestrowano około 1000, dwie osoby zostały hospitalizowane, nie było ani jednego przypadku zgonu. Z innym chorób zakaźnych wskazano na zagrożenie m.in. boreliozą – 106 przypadków, ospą wietrzną – 608 w tym trzy osoby hospitalizowano czy też zakażeniami wywołanymi przez rotawirusy – 44 z czego 37 osób wymagało hospitalizacji. Omówiono także stan zaszczepienia w naszym powiecie, w którym szczepienia ochronne realizowane są w 29 punktach, zaś obowiązkowi szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych podlega 19742 osoby w wieku od 0 do 20 lat .

– Liczba osób uchylających się od szczepień na koniec września wynosiła 308 osób i była ona wyższa w porównaniu z 2022 roku, w którym, w tym samym czasie było to 257 osób – przyznała Teresa Winczura zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach. Podała również dane dotyczące kontroli obiektów znajdujących się pod nadzorem Sanepidu. Takich w powiece mikołowskim mamy 432.

W trakcie narady zajęto się również kwestiami dotyczącymi zakwaterowania uchodźców, które omówił Bartłomiej Depta. Jak wyjaśnił od momenty napaści Rosji na Ukrainę do 15 grudnia tego roku w powiecie mikołowskim zakwaterowanych było 704 osób, zaś wykwaterowało się 634. Obecnie w sześciu punktach zbiorowego zakwaterowania przebywa 70 obywateli Ukrainy.

Ostatnim akcentem spotkania było wręczenie Medalu Za Zasługi Dla Pożarnictwa Powiatu Mikołowskiego, który przyznany został skarbnikowi powiatu Danucie Bywalec, zaś wręczali go Starosta Mirosław Duży oraz prezes prezes ZOP ZOSP RP w Mikołowie dh Dariusza Gaschi.