Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Ręka trzyma klucze od samochodu i mały samochodzik

Nowe zasady rejestracji pojazdów

2023-12-13

Od stycznia 2024 roku wejdą w życie nowe zasady dotyczące przerejestrowania pojazdu po jego zakupie. Po nowym roku właściciel pojazdu będzie zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego nabycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej czy też sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku, termin będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
Wprowadzenie tego przepisu oznacza likwidacje wcześniejszej obowiązującego prawa dającego możliwość zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji.
Właściciel pojazdu, który nie złoży w wymaganym terminie wniosku o rejestrację pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, będzie to już 1000 zł.
Nowe zmiany dotyczą również przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami. Ci będą mieli od nowego roku obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni. Jeśli w tym czasie tego nie zrobią, mogą liczyć się z karą w wysokości 1000 zł.
Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamiając starosty o jego zbyciu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.