Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Koniec dyżurów nocnych aptek od 1 stycznia 2024 roku

2023-12-15

WAŻNE! Powiat Mikołowski od 1 stycznia 2024 roku nie będzie już wyznaczać nocnych dyżurów aptek. Tego dnia wchodzą w życie nowe przepisy, które zakładają odejście od przymusowego wyznaczania aptek pełniących dyżur w nocy na rzecz „rozwiązań bardziej dobrowolnych”.
Obecnie każda apteka w powiecie ma swój nocny dyżur od godz. 22 do godz. 6 rano następnego dnia według harmonogramu. W przypadku, gdy apteka nie może pełnić dyżuru wynikającego z harmonogramu, kierownictwo lub właściciel apteki są zobowiązani znaleźć zastępstwo oraz umieścić w widocznym miejscu informację o aptece pełniącej dyżur w zastępstwie.
Kierownicy aptek ogólnodostępnych zobowiązani są do umieszczania w widocznym miejscu informacji o godzinach pracy i dyżurach aptek w porze nocnej, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy.
Natomiast w poniedziałek 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące dyżurów aptek, będące rezultatem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Nowelizacja ustawy wprowadza definicję dyżuru w aptece w dzień wolny od pracy. Jest to „dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00”.
Dyżurem w porze nocnej nazywany jest „pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00”.
Ustawodawca wyznaczył godzinę 23 jako graniczną, ponieważ wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że po tej godzinie aktywność w aptekach znacznie maleje.
To jest zmiana, której ogólnie oczekiwali farmaceuci, a według deklaracji ma przynieść korzyści pacjentom. Może już nie będzie możliwości zakupu leków o każdej porze dnia i nocy, jednak istnieje większa szansa, że apteka będzie dostępna wtedy, gdy pacjent jej najbardziej potrzebuje.
W myśl znowelizowanej w ramach ustawy definicji dyżurów, działały i nadal będą działać dwie apteki w powiecie mikołowskim-

  • Apteka „Dr. Max” (Magiczna), ul. Pszczyńska 14, Mikołów, tel. 32 226 70 23, PN-PT: 8:00-22:00; SOBOTY: 8:00-21:00; NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 9:00-21:00
  • Apteka „Św. Wojciecha”, ul. Okrzei 28, Mikołów, tel. 32 226 08 34, codziennie (PN-PT, SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIETA) od 6:00 do 22:00

NAJDŁUŻEJ PRACUJĄCE APTEKI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

KONIEC DYŻURÓW NOCNYCH APTEK