Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Komunikat - tło ozdobne

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku

2023-11-29

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.571 t.j.) zawiadamia, że:
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2024 r. ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.571 t.j.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t.j.) został rozstrzygnięty.
Zarząd Powiatu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonał wyboru ofert złożonych na:

  1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA,
  2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 136 490,64 zł. Kwota dotacji na prowadzenie jednego punktu wynosi 68 245,32 zł.