Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Obrazek "Podziel się opinią, wypełnij ankietę"

Ankieta „Problemy społeczne w powiecie mikołowskim”

2023-11-02

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

w powiecie mikołowskim przygotowywana jest strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2024-2033. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która ma na celu poznanie opinii mieszkańców powiatu na temat problemów występujących w ich najbliższym otoczeniu.

Ankieta jest adresowana do osób pełnoletnich, zamieszkujących gminy powiatu mikołowskiego (Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry).

Prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi – tylko takie wypowiedzi są wartościowe. Zapewniamy jednocześnie o całkowitej poufności zgromadzonego materiału. Dane uzyskane w wyniku badań posłużą wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ —> https://forms.gle/WTCWQmx3ggaqT5eQ8

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!