Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Komunikat - tło ozdobne

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

2023-10-24

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, które będą obowiązywały na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2024 roku.

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 22 października 2023 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące uchwały jw.
Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego https://konsultacje.mikolowski.pl
W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga czy wniosek.