Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
uczniowie demonstrują pomoce

Eko-Przystań w ZST

2023-10-10

W mikołowskim Zespole Szkół Technicznych 10 października otwarto „Zieloną Pracownię” czyli Eko-Przystań w ZST. Sala 220 to obecnie nowoczesna pracownia, która została zmodernizowana i wyposażona dzięki wygranej w konkursie dla szkół „Zielona Pracownia” ogłaszanym co roku przez WFOŚiGW w Katowicach, a także wsparciu finansowemu powiatu. Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście mogli zobaczyć wyposażenie sali, a jest to między innymi interaktywny monitor, który zastąpił tradycyjną tablicę, modele budowy Ziemi oraz rożnego rodzaju ogniwa solarne i wiatrowe. zmianach, które udało się przeprowadzić w sali 220, by doprowadzi ją do obecnego stanu mówiła pomysłodawczymi i realizatorka tego przedsięwzięcia Iwona Dziduch nauczycielka geografii w ZST, wskazując między innymi na proekologiczny charakter tych innowacji, chociażby poprzez wymianę oświetlenia w tym pomieszczeniu.

Pierwszy etap konkursu polegał na przygotowaniu projektu, na co szkoła otrzymała wsparcie Funduszu w kwocie 12 tys zł. Drugi etap polegał na modernizacji i wyposażeniu sali. Na ten cel pozyskano dotację z WFOŚiGW w wysokości 48 tysięcy złotych. Dodatkowo powiat przekazał 12 tysięcy złotych na remont tej pracowni.

– Za pierwszym podejściem nasz projekt nie otrzymał wsparcia z WFOŚiGW. Został jednak poprawiony i w drugim udało się nam uzyskać stuprocentowe dofinansowanie – mówiła dyrektor Elżbieta Jabłońska z ZST.

Na otwarciu Eko-Przystani władze powiatu reprezentowane były przez starostę Mirosława Dużego, wicestarostę Tadeusza Marszolika, członkinię Zarządu Powiatu Grażynę Nazar, sekretarza powiatu Łukasza Rygułę. Obecna była przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ewa Cofała , a także dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZST. Ci ostatni pokazali możliwości pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu pracowni, chociażby modeli samochodów zasilanych na wodór czy słoną wodę.

– Moja radość z otwarcia tej sali jest podwójna. Dlatego, że jest to pracownia, w której młodzież będzie zajmowała się czystą nauką, bez ideologii – przyznał starosta Mirosław Duży w odbytej przy tej okazji rozmowie z dziennikarzami TVS Silesia.

Do tej pory podobne pracownie w szkołach prowadzonych przez nasz powiat funkcjonują w ZS nr 2 Specjalnych w Mikołowie, II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego, ZSEiU w Łaziskach Górnych i ZSP w Ornontowicach.