Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Starosta przemawia do siedzących stypendystów

Stypendia Starosty Mikołowskiego wręczone

2023-09-20

20 września na Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mikołowie odbyły się uroczystości wręczenia stypendiów Starosty Mikołowskiego za rok szkolny 2022/2023. Otrzymali je uczniowie szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.

Stypendyści I LO w Mikołowie pozują do zdjęcia wraz z Zarządem Powiatu Mikołowskiego

Nagrody wręczali starosta Mirosław Duży wraz z towarzyszącymi mu: członkinią Zarządu Powiatu Grażyną Nazar, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Mirosławą Lewicką oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Iwoną Smorz.

Stypendyści z II LO w Mikołowie pozują do zdjęcia wraz z Zarządem Powiatu Mikołowskiego

W Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie jednorazowym stypendium w kwocie 2 tysięcy złotych wyróżnionych zostało 20 uczniów, w łaziskim Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych 6 uczniów, zaś w Ornontowicach stypendia otrzymało 24 wychowanków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. W drugim LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego było to 10 osób, zaś w I LO im. Karola Miarki- 43 osoby.
Gratulując uczniom uzyskanych sukcesów, przedstawiciele starostwa podkreślali, że zdobyta przez nich wiedza jest wartością nieprzemijająca. Dziękowano również nauczycielom i rodzicom, którzy mieli swój wkład w przygotowanie młodzieży.

Stypendyści z ZST w Mikołowie pozują do zdjęcia wraz z Zarządem Powiatu Mikołowskiego

Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia w nauce- w kwocie dwóch tysięcy złotych. W tym roku stypendia Starosty Mikołowskiego otrzymało w sumie 103 uczniów. Pełny wykaz nazwisk stypendystów na https://mikolowski.pl/ w zakładce Stypendia Starosty Mikołowskiego za rok szkolny 2022/2023.

Stypendyści ZSEiU w Łaziskach Górnych pozują do zdjęcia wraz z Zarządem Powiatu Mikołowskiego

Stypendyści ZST w Ornontowicach pozują do zdjęcia wraz z Zarządem Powiatu Mikołowskiego