Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Niemiecki i polski starostowie przybijają piątkę

Obchody Dni Partnerstwa w Reńskim Powiecie Neuss

2023-09-18

Od 8 do 10 września w Reńskim Powiecie Neuss w Niemczech przy okazji dorocznych Dni Partnerstwa odbyło się spotkanie Komitetów Partnerskich reńskiego powiatu Neuss i powiatu mikołowskiego.
Na zaproszenie gospodarzy na miejsce spotkania udała się delegacja Powiatu Mikołowskiego na czele ze starostą mikołowskim Mirosławem Dużym, w składzie której znaleźli się: przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego Barbara Pepke, członkowie Zarządu Powiatu i pracownicy starostwa, byli starostowie, przedstawiciele samorządów pięciu gmin wchodzących w skład powiatu, jednostek organizacyjnych oraz komendanci powiatowi Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

W pierwszym dniu wizyty polskich gości w Landtagu powitały władze Nadrenii Północnej-Westfalii w osobie Jörga Geerlingsa, posła parlamentu landu i członka grupy parlamentarzystów Nadrenii Północnej-Westfalii – Polski – Ukrainy, Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów nadbałtyckich i Nathanaela Liminski, ministra spraw federalnych i europejskich, międzynarodowych oraz mediów kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii i szefa kancelarii landu. Nadmieńmy, że woj. śląskie oraz Nadrenia Północna-Westfalia są regionami partnerskimi.

Polscy i niemieccy partnerzy siedzą przy okrągłym stole

Zwieńczeniem wizyty było wspólne posiedzenie komitetów partnerskich obu powiatów, które odbyło się następnego dnia przy udziale wicekonsula RP w Kolonii Aleksandra Wachcińskiego w Centrum Kultury reńskiego powiatu Neuss w Sinsteden. Obrady zdominowało podsumowanie bieżących projektów partnerskich i prezentacja przyszłych projektów, jak zarówno omówienie kształtu przyszłych uroczystości jubileuszowych z okazji 30-lecia istnienia współpracy partnerskiej pomiędzy obydwoma powiatami w powiecie mikołowskim w 2024 r.

Starosta Mikołowski przemawia podczas posiedzenia komitetów partnerskich

– Nasze Powiaty, Reński Powiat Neuss i Powiat Mikołowski, współpracują już od 29 lat. Słyszałem wiele różnych opinii na temat naszego partnerstwa i współpracy, ale najważniejsze to te, które pochodziły od uczestników naszych projektów – od osób, które faktycznie uczestniczyły w naszych projektach i mogły zobaczyć i zrozumieć ich ważność oraz potrzebę ich realizacji. Tych spotkań, konferencji, partnerstw szkół, obozów młodzieżowych, współpracy na rzecz innych- trudno opowiedzieć w skrócie. Jednak wszyscy wiemy, że ta właśnie długoletnia nasza współpraca na wielu polach ma być przykładem, wzorem dla innych powiatów- powiedział do zebranych starosta mikołowski Mirosław Duży.

Starosta Reńskiego Powiatu Neuss wita Starostę Mikołowskiego

Po zakończeniu obrad, członkowie polskiej delegacji zostali uroczyście powitani przez starostę Reńskiego Hansa-Jürgena Petrauschke i 1. zastępczynię burmistrza miasta Dormagen Katję Creutzmann. Obecny starosta mikołowski Mirosław Duży oraz byli starostowie Henryk Jaroszek i Eugeniusz Wycisło wraz z gospodarzami podczas symbolicznej ceremonii podlali zasadzone wspólnie w 2021 roku drzewo, symbolizujące partnerstwo obu powiatów.

Przedstawiciele obu komitetów partnerskich podlewają drzewo partnerstwa

Podczas wizyty goście z Polski również mieli okazję zwiedzić Düsseldorf, kopalnię odkrywkową Garzweiler, muzeum i zamek w mieście Zons podczas święta Burglichter, zamek Dyck oraz całoroczną halę narciarską w Neuss.