Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
nauczyciele słuchają

Nowi nauczyciele mianowani

2023-09-01

1 września w starostwie odbyło się wręczenie aktów awansu zawodowego nowym nauczycielom mianowanym placówek oświatowych prowadzonych przez powiat mikołowski. Są nimi z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych: Wioletta Syrek ( matematyka) i Agata Drobik ( język angielski), z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie – Katarzyna Kalisz (język angielski) i Michał Grzegorczyk ( nauczyciel przedmiotów zawodowych branża motoryzacyjna), z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – Marzena Błaszczyk (nauczycielka przedmiotów zawodowych branża budowlana), Agnieszka Rybka ( biologia i biblioteka) i Iwona Sadowska (pedagog specjalny), z Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie – Ewelina Kubica (nauczycielka uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, oligofrenopedagog, zajęcia rewalidacyjne, arteterapia), Joanna Swadźba (język angielski, rewalidacja), z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie – Karolina Bończyk (psycholog), Paulina Steuer (psycholog).


Każde z nich złożyło ślubowanie, zaś dokumenty o awansie zawodowym wręczył im starosta Mirosław Duży w obecności członkini Zarządu Powiatu Grażyny Nazar, Iwony Smorz, naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu oraz dyrektorów poszczególnych placówek.


Odbyło się również wręczenie dokumentów powierzenia funkcji dyrektora od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r. Otrzymali je: Barbara Modzelewska ( I LO im. Karola Miarki), Tadeusz Śliwa (Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej) oraz Anna Jadasz (ZSEiU w Łaziskach Górnych). Funkcję wicedyrektorów od 1 września objęli w I LO im. Karola Miarki w Mikołowie Adam Loska ( kontynuacja) oraz Grzegorz Fortuna, zaś w ZS nr 2 Specjalnych Stanisław Pośpiech.


Gratulacje z okazji 35 lecia pracy zawodowej odebrała Elżbieta Jabłońska, dyrektor ZST, zaś za 30 lat pracy Iwona Smorz.

Spotkanie było również okazją do złożenia nauczycielom życzeń w rozpoczynającym się roku szkolny. Odbyło się również spotkanie władz powiatu z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mikołowski.