Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Członkowie Zarządu siedzą przy stole i pozują do zdjęcia

Będzie realizacja kolejnych inwestycji drogowych w powiecie mikołowskim

2023-09-27

Z przyjemnością informujemy o pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie środków na budowę chodnika przy ul. Mokierskiej oraz budowę ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Lipcowej w Mikołowie
Dofinansowanie Powiat Mikołowski otrzymał dokładnie na:

  • Budowę chodnika z kostki betonowej dla pieszych przy ul. Mokierskiej na odcinku ok. 800 m z wykonaniem zjazdów do posesji, wpustów ulicznych wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w kwocie 1 960 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Całość zadania to 2 mln zł, zaś Powiat Mikołowski dołoży ze środków własnych 40 tys. zł
  • Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Lipcowej w Mikołowie o szerokości 3m na odcinku od ul. Golfowej do DK 81 w kwocie 868 664 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt całego zadania pt. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie mikołowskim” to 1 085 830 zł. Tym sposobem, wraz z inwestycją Gminy Mikołów, uzyskamy połączenie pieszo-rowerowe ze Śląskim Ogrodem Botanicznym.

W drugiej części tego zadania, zostaną wykonane przejścia dla pieszych: po jednym w Mikołowie i w Orzeszu oraz cztery w Łaziskach Górnych.