Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
przewodnicząca przemawia

Sierpniowa sesja Rady Powiatu

2023-08-30

30 sierpnia odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Powiatu, którą prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke.
Wiodącym tematem posiedzenia była działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Informacje te przedstawiła Mirella Banaś, dyrektor PCPR wskazując między innymi na formy wsparcia, z których mogą skorzystać niepełnosprawni mieszkańcy naszego Powiatu. Są to chociażby dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych czy dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych.
Przedstawiła również efekty realizowanego w 2023 roku programu „Aktywny Samorząd” oraz Programów: „Zajęcia klubowe w WTZ , „Samodzielność – Aktywność – Mobilność Dostępne mieszkanie” , „Samodzielność – Aktywność – Mobilność Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” .
Omówił także działania PCPR w sferze pieczy zastępczej.


– Mamy ogółem 133 rodziny zastępcze w tym 68 spokrewnionych, 56 rodzin zastępczych niezawodowych oraz sześć zawodowych w tym dwie pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, a także trzy rodzinne domu dziecka – wyjaśniła zaznaczając, iż coraz większym problemem jest brak chętnych gotowych przyjąć na siebie rolę rodziny zastępczej. Jak przyznała jest to problem ogólnopolski.
W przygotowanej przez PCPR prezentacji wskazano również na formy wsparcia realizowane z myślą o rodzinach zastępczych. Osobnym tematem było funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej.

Na tej samej sesji radni przegłosowali uchwały m.in. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2023 – 2035 oraz zmian w budżecie.
Radni przyjęli także do realizacji program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Mikołowskiego na 2023 rok pn.: „Wygraj z boreliozą-Zbadaj się” oraz zatwierdzili zmiany w uchwale dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON na 2023 rok.

W części poświęconej na informację z prac Zarządu Powiatu starosta Mirosław Duży poinformował o głównych tematach podjętych w trakcie posiedzeń tego gremium odbytych od ostatniej sesji. Wskazał na realizowane przez powiat inwestycje, a także nawiązał do trudniej sytuacji Centrum Zdrowia.

Ostatnią część zdominował temat ulicy Świerkowej w Orzeszu-Zgoniu. Przybyła na sesję grupa mieszkańców z tego rejonu Orzesza wskazała na fatalny stan tej powiatowej drogi, która ma szutrową nawierzchnię, zaś „łatanie dziur” nie rozwiązuje problemu. Dlatego swoje wystąpienie zakończyli apelem do radnych o zajęcie się tą sprawą. Ostatecznie radni przegłosowali przekazanie wniosku mieszkańców Orzesza do Komisji Bezpieczeństwa Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Za głosowało 15 radnych, wstrzymały się trzy osoby, jedna osoba nie głosowała, a dwie były nieobecne.
Kolejna sesji wyznaczona została na 27 września. Jej tematem będą sprawy oświatowe.
Pełna relacja z sesji na e-sesja.