Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Samorządowcy siedzą na sali

Stowarzyszenie z absolutorium

2023-06-21

W starostwie 21 czerwca odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Wspierania Samorządności. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz pięciu gmin Powiatu Mikołowskiego oraz starosta Mirosław Duży i wicestarosta Tadeusz Marszolik.


Posiedzenie prowadziła Grażyna Sarnes, zaś działalność stowarzyszenia przedstawiła dyrektor SWS Bogumiła Guja. Jak przyznała, rok 2022 był szczególnie trudny, bowiem wiązał się z ograniczeniami pandemicznymi, które odbiły się również na funkcjonowaniu tej organizacji. Dotyczyły one zarówno takich form aktywności, jak działalność Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Forum Sekretarzy, które obecnie liczy stu członków.


W trakcie spotkania obecni przyjęli sprawozdanie z działalności za 2022 oraz udzielili absolutorium Zarządowi SWS pracującemu w składzie: Grażyna Sarnes (przewodnicząca), Bogumiła Guja i Jakub Jarząbek. Przedstawiono także sprawozdanie finansowe tej organizacji, jak i działania, które zrealizowane były i będą jeszcze w tym roku.
Funkcjonujące w Mikołowie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności działa na rzecz wspierania samorządów terytorialnych i struktur władz lokalnych poprzez szkolenia i warsztaty adresowane do pracowników administracji samorządowej, radnych gmin, miast oraz powiatów.
W roku 1995 przy SWS powstało Forum Sekretarzy Gmin Woj. Śląskiego, (od 1999 r. Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego). Drugą formą aktywności jest prowadzony od października 2009 r. przy SWS Powiatowy Uniwersytet III Wieku dla mieszkańców naszego powiatu w wieku 55+.
Działalność SWS jest finansowana ze składek samorządów, niezmiennie od 2009 roku jest to 70 groszy od mieszkańca Powiatu Mikołowskiego, które płaci starostwo oraz dodatkowe 70 groszy, które to opłaty wnoszą gminy proporcjonalnie do liczby swoich mieszkańców.