Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
przewodnicząca przemawia

Czerwcowa sesja Rady Powiatu

2023-06-28

28 czerwca odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke. W ich trakcie przedstawiona została prezentacja przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczącą obecnej sytuacji na rynku pracy.


Z danych PUP wynika, że na koniec maja tego roku stopa bezrobocia w Powiecie Mikołowskim wynosiła 2,7 procent, w województwie śląskim sięgała 3,7 procent, w kraju było to 5,2 proc. Jeśli chodzi o oferty pracy to od stycznia do maja 2022 roku w PUP było ich 331, zaś w tym samym czasie tego roku pracodawcy zgłosili 272 oferty. Dyrektor PUP Teresa Miguła przedstawiła także dane odnoszące się do obecności na lokalnym rynku pracy obywateli Ukrainy. Od początku konfliktu w Ukrainie do końca maja w PUP zarejestrowało się ich 316, zaś w tym samym czasie wyrejestrowało się 288. ( pełna prezentacja PUP dostępna na stronie e-sesja).


Kolejne z poruszonych zagadnień dotyczyło informacji z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2022-2023. Jak wskazała dyrektor Anna Karaśkiewicz, PPP udziela pomocy 34 przedszkolom, 33 podstawówkom i pięciu placówkom ponadpodstawowym, zaś w minionym roku szkolnym przyjęto 1890 dzieci. Przy czym w poradni zatrudnionych jest ośmiu psychologów i tylu samo pedagogów w tym dwóch logopedów ( pełna prezentacja PPP dostępna na stronie e-sesja).


Na tej samej sesji radni podjęli uchwały dotyczące m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 oraz zmiany budżetu. Radni zgodzili się również na uchylenie uchwały o pomocy finansowej gminie Ornontowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) w Ornontowicach”. Przyjęto również projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i organizacyjnej jednostki organizacyjnej Powiatu Mikołowskiego. Zgodnie z nią jednostką obsługującą będzie Starostwo Powiatowe, a obsługiwaną PUP. Jak wyjaśnił sekretarz powiatu Łukasz Ryguła celem tych działań jest w pierwszej kolejności poprawa funkcjonowania systemów informatycznych i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej.


W części poświęconej na omówienie prac Zarządu Powiatu, starosta Mirosław Duży poinformował radnych, iż od ostatniego posiedzenie RP odbyło się pięć posiedzeń Zarządu.
W wolnych głosach radna Iwona Gejdel wskazała na potrzebę utworzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który działałby na terenie naszego powiatu, zaś radny Michał Kopański zasygnalizował problem częstych przepięć sieci energetycznych.