Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Kilka informatorów leży na stole

Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych

2023-05-15

15 maja ruszył w województwie śląskim elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych. W Powiecie Mikołowskim na ósmoklasistów czekają miejsca w dwóch liceach, trzech szkołach technicznych oraz szkole specjalnej.

Logo I LO Mikołów

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie

W I LO im. Karola Miarki na rok szkolny 2023/2024 planowane jest otwarcie sześciu klas pierwszych. Będę to dwa oddziały matematyczno-geograficzne przy czym w jednym przewidziano rozszerzenie z matematyki, geografii i języka angielskiego, zaś w drugim uczniom proponowane są jako przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i informatyka.
Ma zostać stworzony również jeden oddział humanistyczny ze zwiększoną liczbą godzin z języka angielskiego, języka polskiego i historii, klasa matematyczno-fizyczna ( matematyka, fizyka, język angielski), biologiczno-chemiczna ( biologia, chemia). Planowane jest także utworzenie dwóch klas lingwistycznych, w których w zakresie rozszerzonym będą prowadzone lekcje języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz wiedzy o społeczeństwie i historii.
Wśród swoich atutów Miarka wymienia możliwość skorzystania z wyjazdów dydaktycznych, obozów językowych – Anglia, Hiszpania, wymiana Niemcy, obozy narciarskie, nowoczesna baza dydaktyczna, bezpieczna szkoła, laureaci konkursów i olimpiad.

 

Logo II LO Mikołów

II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie

W II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego mają zostać utworzone klasy: humanistyczno-dziennikarska (język polski, historia, język angielski), geograficzno-humanistyczna (geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski) biologiczno-chemiczna – dietetyka (biologia, chemia), językowa (język angielski, język hiszpański i geografia) matematyczno-informatyczna (matematyka, informatyka). Przewidywalna liczba uczniów w poszczególnych oddziałach to 30.
W przyszłym roku szkolnym w II LO otwarty zostanie nowy kierunek kształcenia – klasa matematyczno-informatyczna. Szkoła ta zachęca przyszłych uczniów m.in. realizacją projektów historycznych w formie wyjazdów dydaktycznych krajowych i zagranicznych, organizacją w klasach humanistycznych przedmiotu edukacja dziennikarska, natomiast w ramach klasy biologiczno-chemicznej dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z dietetyki.

 

logo ZS nr 2 Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie

W Zespole Szkół Specjalnych przygotowano miejsca w Liceum Ogólnokształcącym, a w szkole branżowej klasę wielozawodową.

 

Logo ZSEiU Łaziska Górne

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych

W Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w pięcioletnich technikach przewidziano kształcenie w zawodach: technik Logistyk – klasa mundurowa oraz technik logistyk, informatyk, elektryk, energetyk oraz technik organizacji turystyki. W branżowej szkole I stopnia planowany jest jeden wspólny oddział wielozawodowy i dla profilu mechanik – monter maszyn i urządzeń.
W ZSEiU funkcjonują klasy pod patronatem największych zakładów przemysłowych naszego regionu. W wielu zawodach uczniowie mają zapewnione gwarancje zatrudnienia oraz stypendia.
Dodatkową atrakcją, nie tylko dla uczniów klas mundurowych, jest powstała w tym roku szkolnym strzelnica wirtualna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowania, które pozwalają uczniom czerpać pełną przyjemność z nauki i treningów. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauki zawodu, w tym najnowszymi nabytkami: pracownią energetyki odnawialnej z pełnowymiarowymi stanowiskami badawczymi oraz Laboratorium Inteligentnych Domów zrealizowaną w ramach konkursu Laboratorium Taurona.
Podczas nauki w ZSEiU uczniowie mają również możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji w ramach projektów unijnych, na przykład: bezpłatne prawo jazdy kategorii B, kurs obsługi wózków jezdniowych czy kurs spawania.
Szkoła współpracuje z m.in. z Firmą Tauron Serwis, Polską Grupą Górniczą, Kopalnią Bolesław Śmiały, Firmą Bekuplast.

 

Logo ZST Mikołów

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

W Zespole Szkół Technicznych w technikach będzie to 12 kierunków: elektryk, mechanik, handlowiec, ekonomista, rachunkowość, reklama, programista, robotyka, spawalnictwo, mechatronik, informatyk i technik pojazdów samochodowych, zaś w szkole branżowej cztery : elektromechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowa-rzemieślniczna, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych.
Uczniowie ZST uczestniczą w licznych projektach unijnych – staże uczniowskie, praktyki zawodowe. Mają także możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności w trakcie szkoleń i zdobycie dodatkowych kwalifikacji np. bezpłatne prawo jazdy kat. B.

 

ZSP w Ornontowicach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach mamy cztery technika oraz trzy w szkole branżowej. Łącznie przygotowano siedem oddziałów dla 226 uczniów.
Uczniowie kształcący się w zawodach: technik automatyk, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego oraz automatyk, elektryk, ślusarz i górnik eksploatacji podziemnej. Otrzymują stypendia JSW w wysokości 250 zł.
Szkoła realizuje projekty: Erasmus+ – praktyki zawodowe w Hiszpanii, uczniowie mogą także korzystać z bezpłatnych dodatkowych kursów zawodowych m.in. barmański, kelnerski, przygotowania sushi, florystyczny, programowanie sterowników PLC, projektowania krajobrazu, kurs inseminacji zwierząt.

– W naszych szkołach kształcimy w zawodach przyszłości zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wszystkie zawody, w których kształci się na terenie Powiatu Mikołowskiego znalazły się na tej liście, przedstawionej  w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z lutego 2023 roku, zawierającym prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy – przyznaje Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Poniżej link do strony Kuratorium Oświaty, na której znajdują się informacje dotyczące naboru 2023/2024:
https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rekrutacja/rekrutacja-szkoly-ponadpodstawowe/

Informator dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023-2024:

https://mikolowski.pl/wp-content/uploads/2023/01/3_2_Informator_szkol_ponadpodstawowych_2023_2024_POPR.pdf

Informator dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023-2024 strona 1

Informator dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023-2024 strona 2