Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
władze powiatu i odznaczeni pozują do zdjęcia

Odznaczenia i absolutorium na majowej sesji

2023-05-30

Nietypowo bo we wtorek 30 maja, a nie jak zwykle w środę swoje posiedzenie miała Rada Powiatu. Obrady rozpoczęły się od wręczenia Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Otrzymały je trzy osoby: Dariusz Gaschi prezes Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (złota), Mirosław Sikora prezes OSP Wyry oraz st. bryg. Damian Krawczyk Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie ( obydwaj otrzymali srebrne).


W imieniu marszałka wręczał je członek Zarządu Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz wraz z radnym Grzegorzem Wolnikiem.

Majowa sesja była absolutoryjną. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania głosowało 18 radnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosy. Sprawozdanie finansowe Powiatu Mikołowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2022 uzyskało akceptację 20 radnych. Podobnym wynikiem zakończyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2022. W obradach uczestniczyło 20 radnych.

Pełna relacja na e-sesja