Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Nominacje i podziękowania

2023-05-15

Bożena Kolanek, Anna Kurkierewicz, Dorota Chmiel, Justyna Setera-Ratajczyk oraz Marzena Borucka w tym składzie pracować będzie Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mikołowskim w kadencji 2023-2027.

Rada Niepełnosprawnych 15 maja
15 maja w starostwie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji osobom, które zasiądą w tym gremium. Wręczali je Starosta Mirosław Duży, członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, radna Iwona Gejdel przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu oraz Joanna Krzyżowska koordynator ds. dostępności w starostwie powiatowym.

nominacje do Rady ds Niepełnospranych
W trakcie spotkania podziękowano również osobom, które pełniły funkcję w Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2017-2023: Aleksandrze Buczek i Arturowi Matysiakowi.
Wśród spraw, które Rada stawia sobie jako zadania na przyszłość znalazły się między innymi stworzenie na terenie powiatu spółdzielni socjalnej, uruchomienie stałego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy też zwiększenie liczby miejsc w placówkach realizujących program opieki na osobami niepełnosprawnymi, które ukończyły 25 rok życia – Rehabilitacja +.


– Staramy się realizować wiele przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych. Udało się nam wybudować windę w budynku starostwa i zamontować pętlę indukcyjną. Obecnie podobne rozwiązania realizujemy w naszych szkołach, które dodatkowo wyposażone są w braille’owskie naklejki informacyjne oraz domofony dla osób z niepełnosprawnościami – wymieniał starosta Mirosław Duży.
Podsumowując pracę Rady w pierwszej kadencji Dorota Chmiel przyznała, że rada ma swój znaczny udział w uświadamianiu społeczeństwa,o tym, że osoby z niepełnosprawnościami, pomimo swych ograniczeń, są pełnoprawnymi obywatelami.