Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
komisja wojskowa- wywiad

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Mikołowskim

2023-05-17

17 maja ruszyła kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Mikołowskiego, podczas której zostaną ocenione możliwości pełnienia czynnej służby wojskowej osób przechodzących kwalifikacje. Potrwa ona do 7 czerwca, a rocznikiem podstawowym jest 2004. Z Mikołowa z rocznika podstawowego winno stawić się 188 osób, z Orzesza – 112, Łazisk -100, Ornontowic  – 36, Wyr – 54.

Jako pierwsi przed Powiatową Komisją Lekarską, która pracuje w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej przy ulicy Kolejowej 2 w Mikołowie muszą stawić się mikołowianie. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców tego miasta będzie przeprowadzana od 17 do 24 maja. Dla mieszkańców Orzesza na stawiennictwo przewidziano dni 25-29 maja, dla łaziszczan wyznaczono termin od  30 maja do 1 czerwca, dla mieszkańcy Ornontowic jest to 2 czerwca,  Wyr  5-6 czerwca, zaś dla kobiet 7 czerwca.

Kwalifikacja wojskowa 2023

Komisja wojskowa 2023

Osoby, które muszą obowiązkowo poddać się kwalifikacji, wzywane są przez wójtów lub prezydentów miast. Wezwania powinny zostać doręczone co najmniej 7 dni przed terminem, który został wyznaczony na kwalifikację.

komisja wojskowa Mikołów 2023

Jeżeli w danym dniu wezwana osoba nie może przejść kwalifikacji, powinna zawiadomić o tym wójta lub prezydenta miasta. W przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, która uniemożliwia stawienie się w danym terminie, dla takiej osoby zostanie wyznaczony nowy termin kwalifikacji.

Kiedy i gdzie przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa 2023 w Mikołowie?

Kto musi podejść do kwalifikacji wojskowej 2023?

Do stawienia się na kwalifikacji wojskowej zobowiązani są mężczyźni:

którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia (rocznik 2004),
urodzeni w latach 1999-2003 – o ile do tej pory nie została określona ich zdolność do służby wojskowej,
którzy w latach 2021 – 2022 zostali uznani za osoby czasowo niezdolne do służby wojskowej.

Kwalifikacji wojskowej mogą poddać się także ochotnicy do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 rok życia. Na kwalifikację mogą zgłaszać się również kobiety.
Kwalifikacja wojskowa – co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Osoby, które zgłoszą chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zostają kierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne. Warunkiem jest uzyskanie w ciągu ostatnich 3 lat kategorii potwierdzającej zdolność pełnienia służby wojskowej podczas kwalifikacji wojskowej.
Jak wygląda procedura kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa składa się z kilku etapów, przez które musi przejść każda osoba stawiająca się na niej:

Etap I: sprawdzenie tożsamości osób stawiających się na kwalifikacji wojskowej

Etap II: określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób zgłaszających się na kwalifikacji

Etap III: wstępne przeznaczenie do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej

Etap IV: wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych znajdujących się w tej ewidencji

Etap V: przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej

Etap VI: wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej

Etap VII: nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy