Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

2023-04-21

Powiat Mikołowski, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3, otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej i na realizację działań promujących czytelnictwo dzieci i młodzieży.
Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę: 52.500,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi: 42.000,00 zł
Wkład własny Powiatu Mikołowskiego to kwota: 10.500,00 zł

Placówki zakwalifikowane do udziału w programie:

Rok 2022

 • Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie
  (całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa:
  12 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 3 000,00 zł);
 • Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych (całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 12 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 3 000,00 zł);
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie
  (całkowity koszt realizacji zadania: 2 500,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego500,00 zł);

Rok 2023

 • II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
  (całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa:
  12 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 3 000,00 zł);
 • Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna Zespole Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie
  (całkowity koszt realizacji zadania: 5 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 4 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 1 000,00 zł)

Belka informacyjna Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa