Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Uczniowie ZSEiU w Łaziskach Górnych

Nasze szkoły uczą w zawodach przyszłości

2023-03-14

Automatyk, elektryk, operator obrabiarek skrawających, technik energetyk czy technik spawalnictwa – to tylko kilka zawodów szkolnictwa branżowego, które zostały ujęte w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z lutego 2023 roku, zawierającym prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Wszystkie zawody, w których kształci się na terenie Powiatu Mikołowskiego znalazły się na tej liście.

kucharze z ZSP Ornontowice

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach kształci m.in. Techników żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharzy w szkole branżowej  

Szkoły techniczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski to: Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach i Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.
Już po raz piąty Minister Edukacji i Nauki ogłosił taką prognozę, w której jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką.

automatycy z ZST Mikołów

Technik automatyk to jeden z zawodów, w których mogą kształcić się uczniowie w ZSP w Ornontowicach 

Na liście krajowych profesji, na które w najbliższych latach, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy znalazły się 33 zawody.
Spośród tych 33 zawodów z listy krajowej w technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie Powiatu Mikołowskiego, kształcenie jest prowadzone aż w 12 z nich. Daje to absolwentom szkół podstawowych możliwość wyboru kierunków kształcenia, które są zgodne z potrzebami rynku pracy.

informatyk z ZSEiU Łaziska Górne

Technik informatyk to jeden z kierunków oferowanych przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych 

Jeśli zaś chodzi o wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie śląskim, to zawiera on 42 pozycje.
Na tej ostatniej znalazło się dwadzieścia jeden profesji, w których kształceni są uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat mikołowski. Są to między innymi: elektromechaniki pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obróbek skrawających, ślusarz i na poziomie technikum: automatyk, elektryk, energetyk, informatyk, logistyk, mechanik, mechatronik, programista, robotyk, spawalnictwa oraz technik pojazdów samochodowych.
Na liście zawodów, na które w przyszłości w naszym województwie będzie umiarkowane zapotrzebowanie znalazły się 99 specjalności z czego w czternastu kształcona jest młodzież, naszych szkół średnich. Chodzi między innymi o przyszłych mechaników – operatorów pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodników i techników architektury krajobrazu, techników ekonomistów, techników handlowców, techników hodowców koni, techników hotelarstwa, techników ogrodników, techników organizacji turystyki, techników rachunkowości, techników reklamy, techników robót wykończeniowych w budownictwie, techników weterynarii i techników żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie z ZST Mikołowski  Zespół Szkół Technicznych kształci m.in. przyszłych mechaników samochodowych    

Dla samorządów jest to ważna informacja, dlatego że prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym. Mają dzięki temu pewność, że decyzja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie z listy profesji o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez wszystkie lata nauki.
Ważne jest również to, że prognoza ma służyć wspomaganiu celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczyniać się do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.