Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
widok na salę sesyjną pełną ludzi

Marcowa sesja Rady Powiatu

2023-03-29

Ocena stanu bezpieczeństwa w Powiecie Mikołowskim była tematem wiodącym sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 marca. Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke.
W pierwszej części informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2022 rok omówił Dariusz Klimczak, komendant KPP Mikołów.


Charakteryzując miniony rok służby, szef mikołowskiej komendy przedstawił dane dotyczące liczby funkcjonariuszy pracujących w niej oraz podległych jej komisariatach w Orzeszu i Łaziskach Górnych, wspomniał o wakatach i potrzebach jednostki, a także podał informacje dotyczące przestępczości w powiecie mikołowskim oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowy. W 2022 roku doszło na drogach naszego powiatu do czterech śmiertelnych wypadków, w tym w dwóch śmierć ponieśli motocykliści. Najczęstszą przyczyną wypadków były nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nadmierna prędkość.

Przedstawił także informacje dotyczące wykroczeń oraz zgłoszeń obywateli do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, z których wynika, że w powiecie najwięcej pochodziło ich z Mikołowa – 440, z czego 227 się potwierdziło.
– Dalsza poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzrost wykrywalności przestępstw gospodarczych – to tylko niektóre z priorytetów na ten rok – podsumował swoje wystąpienie.
Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego przybliżył komendant Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Damian Krawczyk.

Poza informacjami dotyczącymi liczby pożarów i miejscowych zagrożeń oraz alarmów fałszywych, które miały miejsce w Powiecie Mikołowskim w 2022 roku omówił dane dotyczącej m. in. funkcjonowania 18 ochotniczych straży pożarnych na terenie naszego powiatu, liczby ukryć i schronów znajdujących się na obszarze naszego powiatu.

W części poświęconej uchwałom, radni przyjęli projekty dotyczące m.in. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie powiatu. Na marcowej sesji rady przyjęli apel dotyczący przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości CPK przez gminy naszego powiatu.


Starosta Mirosław Duży przedstawił informacje dotyczące prac Zarządu Powiatu.
W punkcie wolne głosy poinformowano o wynikach zbiórki paczek wielkanocnych, które trafią na Ukrainę.


Pełna relacja z sesji na www.mikolowski.pl w zakładce- e-sesja.