Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Komunikat - tło ozdobne

Zarządzenie o konsultacjach społecznych

2023-02-13

Starosta Mikołowski zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie zmiany Uchwały XLV/264/2018 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.
Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 r. poz. 3626.
Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 13.02.2023 r., a zakończą w dniu 19.02.2023 r. o godz. 24.00.
Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się elektronicznie z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.