Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
starosta z mundurowymi przy stole

Narada roczna KPP Mikołów

2023-02-08

8 lutego w mikołowskim Białym Domku odbyła się narada roczna Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie podsumowująca prace tej jednostki w 2022 roku. Odbyła się ona z udziałem inspektora Artura Bednarka, zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, przedstawicieli samorządów powiatu mikołowskiego, prokuratury, straży pożarnej i miejskich oraz licznego grona funkcjonariuszy i cywilnych pracowników policji. Władze powiatu reprezentowali starosta Mirosław Duży oraz wicestarosta Tadeusz Marszolik.

Narada roczna KPP Mikołów 8 luty 2023
– Każdej doby mikołowscy policjanci legitymowali 120 osób, skontrolowali 38 pojazdów, przeprowadzali 96 badań trzeźwości, ujawnili 56 wykroczeń, przeprowadzali 30 interwencji, pełnili 23 służby patrolowe i obchodowe, przedstawili cztery zarzuty popełnienia przestępstwa – informował podinspektor Dariusz Klimczak, komendant mikołowskiego garnizonu omawiając działania podległej mu jednostki.
W swym wystąpieniu przedstawił dane dotyczące liczby funkcjonariuszy pracujących w komendzie oraz komisariatach w Orzeszu i Łaziskach Górnych, taborze pozostającym w dyspozycji stróżów prawa oraz wsparciu, którego w ubiegłym roku udzieliły jednostce samorządy naszego powiatu. Łącznie było to prawie 96 tysięcy złotych.

samorzadowcy zaproszeni na narada roczna policji
Przedstawił także informacje dotyczące przestępczości, z której 60 procent to przestępstwa kryminalne, których w ubiegłym roku stróże prawa odnotowali 1168. W grupie siedmiu najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw, do których zalicza się m.in. : bójki i pobicia, kradzieże, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze – uszkodzenie mienia, to odnotowano ich 370 i było to więcej niż w 2021, kiedy w tej grupie doliczono się ich 348.

starosta i komendanci policji
Jeśli chodzi o zabezpieczone przez policjantów mienie, to jego wartość wyniosła ponad 900 tysięcy złotych. Stróżom prawa udało się również przejąć ponad trzy kilogramy środków odurzających, zaś spraw narkotykowych prowadzono 45.
Ze statystyki w ruchu drogowym wynika, że od czterech lat liczba wypadków maleje, nie mniej w ubiegłym roku doszło do czterech śmiertelnych. Przy czym najczęstsza przyczyną wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nadmierna prędkość. Podsumowując prace jednostki komendant Klimczak, wymienił także priorytety na ten rok, w których znalazły się między innymi: dalsza poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowych szczególnie pieszych , a także wzrost wykrywalności przestępstw gospodarczych.

8 luty podsumowanie pracy mikołowskiej policji
Starosta Mirosław Duży podziękował policjantkom i policjantom za ostatni rok służby, życzył bezpiecznej pracy i takich wynagrodzeń, by funkcjonariusze nie chcieli odchodzić ze służby, a wakatów było jak najmniej.