Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Eugeniusz Wycisło przemawia

Nowe cele i nowe plany Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

2023-01-19

18 stycznia w Starostwie Powiatowym po raz pierwszy w tym roku zebrało się Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego.
Tematem przewodnim IX posiedzenia Forum stała się współpraca z Zarządem i Radą Powiatu Mikołowskiego w temacie potrzeb seniorów. Zebranych dobrym słowem i słodkimi upominkami powitał Starosta Mikołowski Mirosław Duży, który życzył wszystkim zdrowia i owocnej współpracy z Radą i Zarządem.

Prezydium Forum Seniorów siedzi przy stole wraz ze Starostą

– Ze swojej strony deklaruję szczerą chęć współdziałania i zaangażowanie, w miarę możliwości, wszelkich dostępnych środków do realizacji owocnej współpracy w zakresie tematów, nad którymi Forum będzie pracowało w 2023 roku- mówił Starosta.

 

Panie z Forum siedzą przy długim stole

A tych jest niemało- członkowie Forum planują m.in. nawiązanie ścisłej współpracy ze wszystkimi podmiotami zajmującymi się sprawami seniorów w powiecie, zajęcie się profilaktyką bezpieczeństwa osób starszych, zwiększeniem dostępności usług zdrowotnych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz wolontariatem osób starszych na rzecz potrzebujących pomocy.

Trzej panowie z Forum siedzą przy stole

Następne posiedzenie Forum zaplanowano na 15 lutego.