Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Członkowie Rady głosują przez uniesienie rąk na sali obrad

Rozpoczęcie nowej kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy

2023-01-19

Starosta Mikołowski Mirosław Duży otworzył i poprowadził inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się 19 stycznia. Nowo powołany skład Rady na kadencję 2023-2027, obok wyboru przewodniczącego – Mirosława Dużego, Starosty Mikołowskiego i wiceprzewodniczącej– Iwony Spychały-Długosz, Wiceburmistrz Mikołowa, zapoznał się także z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie mikołowskim w 2022 r.

Starosta przemawia siedząc przy prezydialnym stole z dwiema innymi osobami

Uczestniczącą w obradach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie Teresa Miguła wraz z Starostą Mirosławem Dużym wręczyli nowo wybranym członkom akty powołania. Jak podkreślał Starosta Mikołowski, ubiegła czteroletnia kadencja odznaczała się wzorową pracą Rady oraz doskonałą współpracą zarówno z PUP jak i Starostwem Powiatowym.

Czterej członkowie Rady siedzą przy stole po lewej stronie sali

Najważniejsze informacje o sytuacji na rynku pracy w powiecie mikołowskim w 2022 r.:
Na koniec grudnia w PUP w Mikołowie zarejestrowanych było 1032 mieszkańców powiatu mikołowskiego, w tym 595 kobiet. 95 osób zarejestrowanych to osoby niepełnosprawne, 427 to długotrwale bezrobotni. W zestawieniu z końca grudnia 2022 r. w mikołowskim PUP zarejestrowanych było 247 osób do 30 roku życia, 118 osób do 25 roku życia, 286 osób powyżej 50 lat.

Czterej członkowie Rady siedzą przy stole po prawej stronie sali

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec listopada 2022 r. wynosiła 2,7 (dla porównania: w woj. śląskim- 3,6, zaś w kraju- 5,1)