Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Starosta przemawia do uczestników spotkania

Inauguracja Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie mikołowskim

2023-01-12

Przedstawiciele samorządów gmin wchodzących w skład powiatu mikołowskiego wzięli udział w III Spotkaniu Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Mikołowskiego, które odbyło się 11 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Powiat Mikołowski był reprezentowany przez Starostę Mikołowskiego Mirosława Dużego, Członkini Zarządu Powiatu Grażynę Nazar oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mikołowie Teresę Macioszek.

Trzy osoby siedzą w prezydium, a Starosta przemawia do zebranych

Zebranym przedstawiono rolę LPW oraz nadchodzące możliwości wsparcia inwestycji na terenach powiatów, w których LPW są zawiązane.
W ramach przyszłych założeń projektu, LPW powstaną w każdym powiecie (będzie ich 314). Będą one mogły starać się o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy na inwestycje związane z poprawą dostępności wody, ochrony przed suszą, powodzią oraz działania mające na celu ochronę ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniem i niewłaściwą eksploatacją zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych. W tym celu LPW ma utworzyć ranking inwestycji dla powiatu mikołowskiego oraz plan wieloletni ich realizacji.

Pięciu samorządowców siedzi przy stole, a przemawia burmistrz Mikołowa

Podczas spotkania zostały również omówione możliwości przyszłego wsparcia gospodarki wodnej w ramach KPO- na razie o takowe będą mogły się ubiegać gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie.

Prowadząca spotkanie przemawia do zebranych

Spotkanie stało się także okazją do podpisania Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie mikołowskim. Na razie podpisy pod nim złożyli przedstawiciele Powiatu Mikołowskiego, Gminy Łaziska Górne, Gminy Ornontowice oraz Gminy Wyry. Burmistrzowie Mikołowa oraz Orzesza zadeklarowali możliwe przystąpienie do LPW w przyszłości, o ile w Krajowym Planie Odbudowy znajdą się zapisy o dofinansowanie inwestycji sołectw, wchodzących w skład gmin miejskich.

Samorządowcy z Łazisk i Ornontowic podpisują list intencyjny

Spotkanie zorganizował Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a poprowadziły je Katarzyna Dziedzic oraz Sylwia Jackowska ze Śląskiego Centrum Wody.