Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
wyroznieni srebrna odznaka zasłuzony dla województwa

50 sesja Rady Powiatu

2023-01-31

srebrne odznaki
W trakcie 50 posiedzenia Rady Powiatu tej kadencji, które odbyło 31 stycznia przyznane zostały srebrne odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wręczył je radny Sejmiku Wojewódzkiego Grzegorz Wolnik, wiceprzewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a otrzymali je: Michał Pańczyszyn, dyrektor Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych oraz strażacy ochotnicy: Grzegorz Kołodziej, Fryderyk Fityka i Adam Skrzypczyk.

wreczenie odznaczen 31 stycznia sesja Rady Powiatu
W imieniu Rady Powiatu gratulacje odznaczonym złożyła Przewodnicząca Barbara Pepke oraz wicestarosta Tadeusz Marszolik. Na uroczystości obecny był także prezes Zarządu Powiatowego OSP Powiatu Mikołowskiego Dariusz Gaschi.

31 stycznia odbędzie się sesja Rady Powiatu
Na tej samej sesji radni przyjęli m.in. uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2023-2032 oraz zmiany w budżecie. Wyrazili zgodę na przekazanie pomocy finansowej gminie Ornontowice. Zgodzili się również  na nabycie nieruchomości położonej w Wyrach przy ul. Leszczynowej. Radni zadecydowali również o przekazaniu petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności do Ministra Zdrowia.

radni w trakcie 50 sesji
pierwsza sesja RP w 2023 rokuNa styczniowej sesji przedstawione zostały także sprawozdania z prac komisji branżowych Rady Powiatu za 2022 rok, które przedstawili jej przewodniczący oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jak i z działalności całej Rady.

50 sesja odbyła się 31 stycznia
W 2022 roku Rada Powiatu odbyła 13 sesji, przyjęła 1 apel, 70 uchwał, zaś radni zgłosili 20 interpelacji.
Kolejna sesja Rady Powiatu zaplanowana została na 1 marca, a poświęcona będzie działalności Powiatowego Zarządu Dróg.
Pełna relacja z obrad w zakładce e-sesja.