Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Flaga Powiatu Mikołowskiego

Zdalna sesja Rady Powiatu

2022-12-28

W trybie zdalnym na swym ostatnim posiedzeniu w 2022 roku zebrała się 28 grudnia Rada Powiatu. W prowadzonych przez Przewodnicząca Barbarę Pepkę obradach uczestniczyło 20 radnych.
W czasie ich trwania radni przyjęli uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2022 – 2032 oraz zmiany w budżecie.

28 grudnia 2022 odbyło się sesja rady powiatu
Podjęto również decyzję w sprawie skargi złożonej przez mieszkankę powiatu na działalność Powiatowego Zarządu Dróg. Jak poinformował radny Tomasz Macha kierujący Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, sprawa dotyczyła braku odpowiedniego odśnieżenia ulicy Podleskiej w Mikołowie, o czym osoba skarżąca dwukrotnie informowała. Zaznaczył, że komisja wyjaśniając skargę, ustaliła, iż droga była odśnieżania według standardów ustalonych przez PZD oraz Zarząd Powiatu, dlatego też komisja uznała skargę za bezzasadną, jednocześnie wnioskuje do Komisji Rewizyjnej, aby ta przeanalizowała obecnie obowiązujące standardy zimowego odśnieżania dróg powiatowych.radny Tomasz Macha

W tej sprawie wypowiadali się również inni radni, zwracając uwagę, że w pierwszej kolejności odśnieżone winny być te powiatowe ulice, które ze względu na swe nachylenie są najtrudniejsze do pokonania dla kierowców.radny Karol Szyszka
Ostatecznie radni 15 głosami za uznali skargę za bezzasadną.
W informacji z prac Zarządu Powiatu, Starosta Mirosław Duży poinformował radnych o złożonej 21 grudnia przez Cezarego Tomiczka, prezesa spółki Centrum Zdrowia prowadzącej Szpital Powiatowy rezygnacji ze swej funkcji.

starosta Mirosław Duży

radny Adam ficek
Rada Nadzorcza spółki rezygnację przyjęła, zaś od stycznia funkcję tę obejmie Mateusz Niewdana pracujący uprzednio jako prokurent szpitala w Knurowie.
Pełna relacja z sesji na e-sesja