Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
sesja Rady Powiatu 14 grudnia

W świątecznej aurze

2022-12-15

Ostatnie w tym roku spotkanie władz powiatu oraz pięciu gmin zorganizowano 15 grudnia w starostwie. Odbyło się ono w szerszym gronie, bowiem przybyli na nie również przewodniczący rad gmin i powiatu. W trakcie obrad przedstawiono najważniejsze kwestie, którymi w ostatnim czasie żyły nasze samorządy. Omówiono bieżącą sytuację Szpitala Powiatowego. Jak przyznał Starosta Mirosław Duży, ten rok uda się zamknąć bez zobowiązań wymagalnych, jednak sytuacja placówki jest trudna, jak zresztą większości szpitali powiatowych, o czym przekonywał między innymi w trakcie grudniowego posiedzenia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

15 grudnia odbyło się spotkanie wojtów burmistrzów oraz Zarządu Powiatu

– Przy tej wysokości kontraktu oraz wycenie procedur medycznych, a także konieczności realizacji uchwalonych w lipcu podwyżek dla personelu medycznego trudno będzie realnie poprawić sytuację szpitala – zaznaczył.

Spotkanie samorządowców 15 grudnia
Inwestycje w szczególności na drogach powiatowych przedstawił Wicestarosta Tadeusz Marszolik wymieniając także zamierzenia na rok przyszły m.in. ul. Pszczyńską w Mikołowie. W najbliższym czasie ma być gotowy projekt adaptacji na cele administracyjne budynków przy ul. Towarowej w Mikołowie oraz projekt rozbudowy Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych. Obecna na spotkaniu Grażyna Nazar, członkini Zarządu Powiatu przedstawiła informacje dotyczące Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody, którego partnerami mają być gminy naszego powiatu.

POza burmistrzami w spotkaniu uczestniczyłi przewodniczcy Rad Gmin
Nie mogło zabraknąć życzeń świątecznych dla obecnych jak i wszystkich mieszkańców naszego powiatu złożonych przez samorządowców. W imieniu Rady Powiatu złożyła je Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pepke.