Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
starosta przemawia

Uchodźcy, szpital i bezpieczeństwo na drogach

2022-12-16

– Szpital funkcjonuje normalnie, chociaż bez pieniędzy – przyznał Cezary Tomiczek, Prezes Centrum Zdrowia. Był on jedną z osób zaproszonych na ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, które odbyło się 16 grudnia w starostwie. Mówiąc o sytuacji spółki zapewnił, że podstawowa opieka zdrowotna działa bez zakłóceń.
– Oddziały szpitalne mają 90 procentowe obłożenie, nocna i świąteczna opieka jest realizowana w zakresie pediatrii. Jest to około 30-40 dzieci przyjmowanych od 18 do 6 rana – zaznaczył. 16 grudnia odbyło się posiedzenie komisji bezpieczeństwa

Nawiązując do sytuacji szpitala powiatowego, Starosta Mirosław Duży przyznał, że ten rok szpital zamyka bez zobowiązań wymagalnych, jednak szacuje się, że w przyszłym roku deficyt tej placówki  szacowany jest na 700 tysięcy złotych w skali miesiąca.
– Zła kondycja szpitala to jest obecnie największe zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców i wydaje się, że rządzący nie dostrzegają  problemu niedofinansowania służby zdrowia, a w szczególności szpitali powiatowych – powiedział.
W trakcie spotkania przedstawiono informację o  wydatkach na bezpieczeństwo z budżetu powiatu, który wyniosą około 5 procent, o czym mówiła Skarbnik Danuta Bywalec. Wydawane są one między innymi na funkcjonowanie Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem, utrzymaniem Izby Wytrzeźwień, organizacją kwalifikacji wojskowej, szkoleniem obronnym czy kosztami lekarza koronera. komisja bezpieczeństwa
Bartłomiej Depta, naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem podał dane dotyczące liczby uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszego powiatu.
– Ta liczba oscyluje pomiędzy 140 -150 osób przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowana, których w powiecie jest obecnie 9. Od 24 lutego do dziś przebywało tam 709 osób, a obecnie mieszka 144.

Przedstawił również informacje dotyczące liczby wykonanych testów na covid w ostatnich dniach.
– W tym tygodniu wykonane zostały 52 testy, w czterech przypadkach dały one wynik pozytywny – dodał.

Bezpieczeństwo pożarowe omówił Damian Krawczyk Komendant PSP w Mikołowie porównując dane pomiędzy styczniem i listopadem tego roku z rokiem 2021.
– W tym roku mieliśmy w tym czasie 1408 zdarzeń, a od stycznia do lutego 2021 był ich 1296. Liczba pożarów wzrosła o 17, zmniejszyła się za to liczba fałszywych alarmów o 30 – zaznaczył.
Reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Mikołowie Zastępca Komendanta, Andrzej Rudolf przedstawił dane obrazujące, w jaki sposób zmiany przepisów ruchu drogowego wpłynęły na bezpieczeństwo na drogach.
– Zmiany prawa dotyczące pierwszeństwa pieszego na przejściu dla pieszych nie miały większego przełożenia na liczbę zdarzeń na drogach. Przed ich wejściem w życie mieliśmy 37 zdarzeń, a po zmianie 41. Liczba wypadków przed zmianami wynosiła 14 a po 17 – wyjaśnił. Jednak jak mówił, wzrost wysokości mandatów za przekroczenie prędkości jest już w statystyce widoczny.

– Mamy 20 do 25 procent mniej przypadków przekroczeń prędkości, a liczba kierowców, którzy przekroczyliby prędkość o więcej niż 50 km/h spadła z 22 w 2021 do 7 w tym.
Na tym posiedzeniu podane zostały także informacje o bezpieczeństwie sanitarnym w naszym powiecie. W obradach uczestniczyli również Dyrektor MOK Orzesze Bartłomiej Marek oraz Radna Mirosława Lewicka.