Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego
radni podczas ostatniej sesji Rady powiatu 14 grudnia

Budżet oraz plan pracy Rady i Komisji

2022-12-14

14 grudnia zebrała się Rada Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Barbara Pepke, zaś najważniejszymi kwestiami podejmowanymi w trakcie posiedzenia była procedura dotycząca uchwalenia  budżetu na 2023 rok.

Poprzedziło ją odczytanie uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej; Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie budżetu i projekcie wieloletniej prognozy finansowej jak i  stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W  głosowaniu nad budżetem za przyjęciem było 18 radnych, jedna osoba się wstrzymała, a nieobecnych było dwóch radnych.

Na tej samej sesji radni przyjęli plan pracy Rady Powiatu oraz Komisji na 2023 rok.

Pełna relacja z sesji  na e-sesja