Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
radni podczas ostatniej sesji Rady powiatu 14 grudnia

Budżet oraz plan pracy Rady i Komisji

2022-12-14

14 grudnia zebrała się Rada Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Barbara Pepke, zaś najważniejszymi kwestiami podejmowanymi w trakcie posiedzenia była procedura dotycząca uchwalenia  budżetu na 2023 rok.

Poprzedziło ją odczytanie uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej; Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie budżetu i projekcie wieloletniej prognozy finansowej jak i  stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W  głosowaniu nad budżetem za przyjęciem było 18 radnych, jedna osoba się wstrzymała, a nieobecnych było dwóch radnych.

Na tej samej sesji radni przyjęli plan pracy Rady Powiatu oraz Komisji na 2023 rok.

Pełna relacja z sesji  na e-sesja