Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
samorządy - w trakcie spotkania G-6

Sytuacja szpitala i pomoc dla Ukrainy

2022-11-22

W siedzibie Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie odbyło się 22 listopada spotkanie samorządowców powiatu mikołowskiego w formule G-6, czyli gminy: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe. To ostatnie reprezentowali Starosta Mikołowski Mirosław Duży, Wicestarosta Tadeusz Marszolik, członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz Sekretarz Powiatu Łukasz Ryguła. Wśród tematów poruszanych w jego trakcie znalazły się kwestie bardzo trudnej sytuacji szpitala powiatowego, stąd propozycja, aby Rady Gmin naszego powiatu podjęły działania, między innym wystosowały apele do Ministra Zdrowia, by zwrócić uwagę rządzących na patową sytuację szpitali powiatowych, którym bez dodatkowych środków grozi zamknięcie. 22 listopada odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu mikolowskiegoPoza kondycją szpitala, która omawiana jest na każdym takim spotkaniu, poruszano temat przygotowań do akcji zima, inwestycji drogowych prowadzonych przez powiat w poszczególnych gminach.

Spotkanie w CAS Mikołów 22 listopada – Na ukończeniu jest realizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Mikołowie – poinformował Tadeusz Marszolik wymieniając również planowane na przyszły rok przedsięwzięcia jak dokończenie ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie, Chrobrego w Orzeszu, Zwycięstwa w Ornontowicach i Rybnickiej w Gostyni, podkreślając jednak, że zadania te doczekają się finalizacji w roku przyszłym, o ile uda się na nie uzyskać dofinansowanie z programów rządowych. Poruszono również zagadnienia dotyczące funkcjonowania pieczy zastępczej, transportu zbiorowego, opłat za śmieci, sprzedaży węgla przez samorządy oraz wsparcia dla Ukrainy.