Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego
sesja rady powiatu 30 listopada 2022

Listopadowa sesja Rady Powiatu

2022-11-30

30 listopada zwołana została XLVII sesja Rady Powiatu Mikołowskiego. Jej głównym tematem była współpraca Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi. Rozpoczęła się od prezentacji przygotowanej przez Fundację „Dobry start dla wszystkich”. Przedstawiła ją Kornelia Gabriel, która przybliżyła działania prowadzone przez kierowaną przez nią organizację w celu zwalczania bezdomności. Wśród nich jest między innymi stworzenie w Rybniku miejsca o nazwie Wspólny stół, w którym osoby bezdomne mają możliwość przygotowania sobie posiłków. Podała również szacunkowe dane dotyczące skali bezdomności w Powiecie Mikołowskim oraz szczegóły kampanii społecznej uwrażliwiającej na ten problem.30 listopada odbyła się sesja Rady powiatu
Aleksandra Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału Rozwoju Zdrowia i Promocji przedstawiła informacje dotyczące działających na terenie naszego powiatu organizacji pozarządowych, których jest 218 oraz współpracy powiatem z NGO-sami.

prezes Fundacji Szansa dla Wszystkich
Poza pomocą finansową przy realizacji wspólnych zadań powiat wspierał stowarzyszenia i organizacje pozarządowe poprzez promocję tych przedsięwzięć, wspólne organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji, udzielanie honorowego patronatu Starosty Mikołowskiego czy też użyczanie pomieszczeń na organizację spotkań.
W trakcie prezentacji przedstawione zostały niektóre wydarzenia organizowane przez podmioty pozarządowe przy wsparciu powiatu żeby wymienić: Turniej Tenisa Stołowego w ramach Śląskich Olimpiad Specjalnych, Powiatową Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych, imprezę biegową STS Biegaton „Biegatonki na Start” czy też I Śląską Konferencję Senioralną: Dialog dla Zdrowia – polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów.

radni rady powiatu
Szczególne miejsce wśród prezentowanych organizacji zajmuje Powiatowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspomniano również o dorocznym Obozie Szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Mikołowskiego, ale też międzynarodowym obozie realizowanym w partnerstwie z powiatem Neuss.

Aleksandra Łataś-Makuch
– Powiat Mikołowski stara się być inicjatorem działań na rzecz pełniejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie. Zaoferowano organizacjom szereg konkretnych rozwiązań wspierających ich działalność w obszarach leżących zarówno w kompetencjach jak i możliwościach organizacyjnych oraz finansowych Powiatu – podkreśliła Aleksandra Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału Rozwoju Zdrowia i Promocji.
Wśród uchwał, które zostały przyjęte w trakcie obrad znalazły się projekty dotyczące m.in. rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Przegłosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2022 do 2032 roku. Radni zgodzili się również na zmianę Uchwały z 18 grudnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu.

radni na sesji 30 listopada
Określono zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ustalono wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Radni przyjęli także apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Mikołowie. Temat ten został również podjęty przez starostę w informacji z prac Zarządu Powiatu. Poinformował też o trwających pracach nad projektem budżetu na 2023 rok. Właśnie temu tematowi zostanie poświęcona kolejna sesja zaplanowana na 14 grudnia.
Pełna relacja z sesji w zakładce e-sesja