Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
sesja rady powiatu 30 listopada 2022

Listopadowa sesja Rady Powiatu

2022-11-30

30 listopada zwołana została XLVII sesja Rady Powiatu Mikołowskiego. Jej głównym tematem była współpraca Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi. Rozpoczęła się od prezentacji przygotowanej przez Fundację „Dobry start dla wszystkich”. Przedstawiła ją Kornelia Gabriel, która przybliżyła działania prowadzone przez kierowaną przez nią organizację w celu zwalczania bezdomności. Wśród nich jest między innymi stworzenie w Rybniku miejsca o nazwie Wspólny stół, w którym osoby bezdomne mają możliwość przygotowania sobie posiłków. Podała również szacunkowe dane dotyczące skali bezdomności w Powiecie Mikołowskim oraz szczegóły kampanii społecznej uwrażliwiającej na ten problem.30 listopada odbyła się sesja Rady powiatu
Aleksandra Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału Rozwoju Zdrowia i Promocji przedstawiła informacje dotyczące działających na terenie naszego powiatu organizacji pozarządowych, których jest 218 oraz współpracy powiatem z NGO-sami.

prezes Fundacji Szansa dla Wszystkich
Poza pomocą finansową przy realizacji wspólnych zadań powiat wspierał stowarzyszenia i organizacje pozarządowe poprzez promocję tych przedsięwzięć, wspólne organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji, udzielanie honorowego patronatu Starosty Mikołowskiego czy też użyczanie pomieszczeń na organizację spotkań.
W trakcie prezentacji przedstawione zostały niektóre wydarzenia organizowane przez podmioty pozarządowe przy wsparciu powiatu żeby wymienić: Turniej Tenisa Stołowego w ramach Śląskich Olimpiad Specjalnych, Powiatową Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych, imprezę biegową STS Biegaton „Biegatonki na Start” czy też I Śląską Konferencję Senioralną: Dialog dla Zdrowia – polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów.

radni rady powiatu
Szczególne miejsce wśród prezentowanych organizacji zajmuje Powiatowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspomniano również o dorocznym Obozie Szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Mikołowskiego, ale też międzynarodowym obozie realizowanym w partnerstwie z powiatem Neuss.

Aleksandra Łataś-Makuch
– Powiat Mikołowski stara się być inicjatorem działań na rzecz pełniejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie. Zaoferowano organizacjom szereg konkretnych rozwiązań wspierających ich działalność w obszarach leżących zarówno w kompetencjach jak i możliwościach organizacyjnych oraz finansowych Powiatu – podkreśliła Aleksandra Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału Rozwoju Zdrowia i Promocji.
Wśród uchwał, które zostały przyjęte w trakcie obrad znalazły się projekty dotyczące m.in. rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Przegłosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2022 do 2032 roku. Radni zgodzili się również na zmianę Uchwały z 18 grudnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu.

radni na sesji 30 listopada
Określono zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ustalono wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Radni przyjęli także apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Mikołowie. Temat ten został również podjęty przez starostę w informacji z prac Zarządu Powiatu. Poinformował też o trwających pracach nad projektem budżetu na 2023 rok. Właśnie temu tematowi zostanie poświęcona kolejna sesja zaplanowana na 14 grudnia.
Pełna relacja z sesji w zakładce e-sesja