Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
praktyki zawodowe ZST

Zyskaj doświadczenia, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość

2022-10-18

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie po raz kolejny realizował projekt w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Projekt „Zyskaj doświadczenia, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość” nr 2019-1-PL01-KA102-064171 realizowany był przez okres trzech lat, od 01.10.2019 do 30.09.2022 roku. Beneficjentem projektu byli uczniowie klas trzecich technikum ZST w Mikołowie. Zagraniczne staże uczniowskie finansowane były ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus+.

praktyki zagraniczne uczniów ZST Mikołów
W ramach realizowanych działań odbyło się 55 czterotygodniowych mobilności uczniowskich do czterech państw, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Każdej grupie towarzyszył nauczyciel ZST. Naszymi partnerami zagranicznymi byli:
– ETN Bulgaria Gateway Ltd, Sofia, Bulgaria,
– Tribeka Training Lab S.L.U., Malaga, Hiszpania,
– VITALIS GmbH, Schkeuditz, Niemcy,
– Sistema Turismo s.r.l., Rimini, Włochy,
– Cultura e Dintorni srl., Martina Franca, Włochy.
Głównym celem projektu był rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej w ramach czterotygodniowych praktyk zawodowych w krajach partnerskich. Udział w programie wpłynął na wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce, w nowym środowisku zawodowym, w dążeniu do osobistego rozwoju i zdobycia kwalifikacji wymaganych na Europejskim Rynku Pracy. Bardzo ważnym aspektem była nauka branżowych języków obcych, poznanie funkcjonowania i organizacji pracy w nowoczesnych firmach w Bułgarii, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech, co pozwoliło na przygotowanie młodych pracowników, którzy bez problemu znajdą zatrudnienie w naszym regionie lub w krajach Unii Europejskiej. Tak długi pobyt za granicą rozwijał i wspierał zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. W odniesieniu do szkoły, powoduje to zwiększenie jakości i atrakcyjności placówki w regionie.
Przed rozpoczęciem mobilności uczestnicy mieli zagwarantowane:
– przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe (w kraju i za granicą),
– pełne ubezpieczenie obejmujące między innymi OC, KL, NNW, bagaż oraz następstwa kwarantanny i izolacji,
– podróż,
– zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
– przejazdy lokalne,
– kieszonkowe.
Nasi technicy pracowali w nowoczesnych, dużych europejskich zakładach pracy, jak np. w Hellathermocontrol-Behr-BHTC w Sofii lub w małych, często kilkuosobowych firmach jak Reatbeat SRL w Martina Franca. W praktykach wzięła udział młodzież kształcąca się w zawodach technik informatyk, technik reklamy, technik mechatronik, technik mechanik oraz technik elektryk. Każdy uczeń ZST mógł zgłosić chęć udziału w projekcie.

praktyki zawodowe za granicą uczniów ZST
Informatycy doskonalili umiejętności w zakresie programowania w różnych językach, projektowania grafiki, animacji, tworzenia stron internetowych, programowania smart Home, naprawy sprzętu elektronicznego, mechatronicy, mechanicy i elektrycy zajmowali się naprawą elektroniki samochodowej, hydrauliki i pneumatyki przemysłowej, utrzymaniem ruchu w zakładach pracy, pracowali na konwencjonalnych oraz numerycznych obrabiarkach skrawających. Technicy reklamy projektowali i wytwarzali reklamy, wykonywali i obrabiali fotografie, tworzyli kampanie reklamowe oraz organizowali różne eventy.
Oprócz tak cennych umiejętności i doświadczeń zawodowych, które uczniowie zdobywali każdego dnia, mieli oni również możliwość uczestnictwa w zorganizowanych wycieczkach, dzięki temu, mogli oni lepiej poznać kulturę, obyczaje i historię poszczególnych państw. W każdym z miejsc, młodzież odwiedziła wiele wystaw, muzeów i innych obiektów kultury.
W Bułgarii, oprócz Sofii grupa zwiedziła Plovdiv, góry Witosza, w Niemczech Lipsk, Berlin, Drezno, w Hiszpanii Malagę, Gibraltar, Grenadę, we Włoszech zaś San Marino, Ravennę, Alberobello, Locorotondo, Taranto, Cisternino, Bari, Materę czy Polignano a Mare.

praktyki zawodowe uczniów ZST Mikołów
Biorąc udział w projekcie, wszyscy uczestnicy mogli sprawdzić w praktyce swoje kompetencje i umiejętności, zarówno zawodowe, jak i językowe, poszerzać je w czasie odbywania praktyk, gdzie głównie używali języka zawodowego, jak i w czasie wolnym, w miejscu zamieszkania, podczas wycieczek, spotkań z rówieśnikami z innych państw. Na zakończenie praktyk każdy uczestnik otrzymał certyfikaty potwierdzające udział w stażu z organizacji przyjmującej, udziału w kursie językowym oraz dokument Europass Mobilność.

uczennice ZST na praktykach zagranicznych
Uczestnicy projektu wierzą, że podnieśli swoje umiejętności językowe na wyższy poziom i są gotowi na wykorzystanie zdobytej podczas praktyk wiedzy w praktyce w swoim życiu zawodowym. Wszyscy zgodnie polecają udział w kolejnych projektach realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Uczniowie zebrali ogromny bagaż wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych oraz podnieśli swoje kompetencje językowe, dzięki czemu mogą liczyć na zwiększenie swoich szans i konkurencyjność na europejskim rynku pracy. Udział w projekcie rozbudził wśród młodzieży ciekawość świata oraz dał poczucie zjednoczenia z innymi obywatelami Europy.

praktyki uczniowskie ZST