Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Komunikat - tło ozdobne

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

2022-10-18

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących: uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, które będą obowiązywały w 2023 roku.

Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 24 października 2022 r., a zakończą w dniu 30 października 2022 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 r. poz. 3626 w związku z uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIV/258/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/255/2018 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 lipca 2018 r. poz. 4322.

Konsultacje obejmą swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się elektronicznie z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej: https://konsultacje.mikolowski.pl

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów powiatu. Konsultacje uznaje się ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.