Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
starosta przemawia

Śląska Konferencja Senioralna

2022-10-20

20 października jest obchodzony jako Europejski Dzień Seniora. Właśnie tego dnia w MDK w Mikołowie zorganizowana została Śląska Konferencja Senioralna: Dialog dla Zdrowia – polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali wspólnie Starosta Mikołowski Mirosław Duży wraz z burmistrzem Mikołowa Stanisławem Piechulą oraz przewodniczącym Powiatowego Forum Seniorów Eugeniuszem Wycisło, którzy podkreślił ważną rolę polityki senioralnej w obliczu starzejącego się w bardzo szybkim tempie polskiego społeczeństwa.


W wydarzeniu tym uczestniczyły władze samorządowe, przedstawiciele placówek medycznych, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za kształtowanie i realizację lokalnej polityki zdrowotnej, społecznej, senioralnej, delegaci organizacji zrzeszających seniorów, emerytów i rencistów z terenu naszego województwa, a także organizacje pozarządowe, w szczególności działające na rzecz osób starszych  oraz  Rady i Fora Seniorów z Województwa Śląskiego.


Zaproszeni  do udziału w  konferencji prelegenci w swym wystąpieniach podkreślali, jak ważne jest uwzględnienie potrzeb zdrowotnych seniorów, ze szczególnym naciskiem na działania dotyczące promocji i profilaktyki zdrowia. Ważnym aspektem było również zwrócenie uwagi na konieczność współpracy i partnerstwa pomiędzy samorządowcami a lokalnymi liderami reprezentującymi osoby w wieku emerytalnym. Mówiono również o wpływie jaki na działania prozdrowotne nakierowane na seniorów mają mieć Rady Seniorów oraz inne reprezentujące te środowisko gremia.


Sporo miejsca zajęło także przedstawienie działań realizowanych dla osób w podeszłym wieku przez poszczególne samorządy, a także wsparcie dla nich z Funduszy Europejskich.

Nowy wymiar współpracy JST – NGO w obszarze polityki senioralnej omówił Piotr Bańczyk, zaś Sabina Grzywok zreferowała wyniki warsztatów dotyczących modelu współpracy pomiędzy seniorami a JST w zakresie profilaktyki zdrowia.
Konferencje prowadziły przewodnicząca Mikołowskiej Rady Seniorów Dorota Podlodowska-Graczyńska oraz reprezentująca Powiatowe Forum Seniorów Elżbieta Słomka.
Organizator był Powiat Mikołowski, Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego, zaś współorganizatorem Miasto Mikołów, Rada Seniorów w Mikołowie.

W trakcie trwania sympozjum działały również stoiska NFZ, ZUS oraz innych podmiotów i firm działających  na rzecz seniorów.