Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
oprawę uroczystości zapewnili uczniowie szkól specjalnych

Powiatowa uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

2022-10-12

„Niech szkoła Twoja promieniuje dobrocią, Kolego – zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda!” – te słowa Marii Grzegorzewskiej, której imię nosi Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie stały się mottem tegorocznej powiatowej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 12 października właśnie w tej placówce.


– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy dzisiaj za trud podejmowanej na co dzień, pięknej pracy w roli nauczyciela – mówiła Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury witając przybyłych na uroczystość. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz powiatu, radni, pracownicy starostwa, oświatowych związków zawodowych, policji i straży pożarnej, cechu rzemiosł różnych oraz firm współpracujących z placówkami oświatowymi prowadzonymi przez powiat. Jednak najważniejsi tego dnia byli pracownicy oświaty: dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. To im składano podziękowania i gratulacje. Uczynili to członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, wicestarosta Tadeusz Marszolik oraz Ireneusz Komorowski p.o. Dyrektora Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.


Oprawę uroczystości przygotowali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 i 2 Specjalnych, którzy poza występami muzycznymi i tanecznymi odczytywali fragmenty listów Marii Grzegorzewskiej jak i wiersze ks. Jana Twardowskiego.


Święto to było okazją do wręczenia  nagród i wyróżnień.
Tego dnia wręczone zostały: Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty. Otrzymali je kolejno: Ryszard Wystemp – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, Anna Jadasz – Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Wojciech Baranowicz – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.


Nagrodami Starosty Mikołowskiego dla dyrektorów szkół wyróżniono: Renatę Grzegorczyk dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, Annę Jadasz dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych, Teresę Stasik-Szyszka dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Anitę Kuśmierską dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych.


Przyznane zostały także Nagrody Starosty Mikołowskiego dla nauczycieli. Otrzymali je: Anna Baron – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, Joanna Cwalina – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, Donata Deluga – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, Krzysztof Król – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Patrycja Lekki-Małek – Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Mikołowie, Krzysztof Marekwia – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Michał Piwoński – II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie, Adam Sabiniok – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Agata Stefańska – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie i Justyna Wołczko – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie.


Nagrody Starosty Mikołowskiego otrzymali pracownicy administracji i obsługi: Dorota Baranowska – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Marek Filipowicz – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, Sandra Kubica – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie, Beata Magiera – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie, Anna Nawrocka – II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza W. Pileckiego w Mikołowie, Iwona Nowak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach,


Joanna Simon – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, Grażyna Sobańska – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie i Anna Zaczek – Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie.
Wręczone zostały listy gratulacyjne nauczycielom, którzy zdobyli tytuł Nauczyciela dyplomowanego: Trafiły one do Anna Łysiak z ZST w Mikołowie oraz Agaty Fałek, Patrycji Lekki-Małek, Patrycji Rudek i Kornelii Staniek, wszystkie z Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie.


W tym roku w szczególny sposób podziękowano nauczycielom i wychowawcom szkół specjalnych, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Byli to z Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie: Katarzyna Bigaj, Dorota Konsek, Ewelina Kubica, Aleksandra Matula, Katarzyna Paszewska, Kornelia Staniek, Sławomir Pośpiech, Agnieszka Zalewska-Piwowar, Grażyna Kurpas, Alicja Stawiarska, Joanna Wrzesz-Podeszwa i Barbara Kula. Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie: Ewa Tebinka i Barbara Węgiel. PPP: Karolina Bończyk – psycholog, Elżbieta Barchańska – logopeda, Iwona Gorgoń-Machnik – pedagog. OPP: Anna Palka, Bogna Bielecka, Justyna Langer-Milewska.