Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego
oprawę uroczystości zapewnili uczniowie szkól specjalnych

Powiatowa uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

2022-10-12

„Niech szkoła Twoja promieniuje dobrocią, Kolego – zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda!” – te słowa Marii Grzegorzewskiej, której imię nosi Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie stały się mottem tegorocznej powiatowej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 12 października właśnie w tej placówce.


– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy dzisiaj za trud podejmowanej na co dzień, pięknej pracy w roli nauczyciela – mówiła Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury witając przybyłych na uroczystość. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz powiatu, radni, pracownicy starostwa, oświatowych związków zawodowych, policji i straży pożarnej, cechu rzemiosł różnych oraz firm współpracujących z placówkami oświatowymi prowadzonymi przez powiat. Jednak najważniejsi tego dnia byli pracownicy oświaty: dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. To im składano podziękowania i gratulacje. Uczynili to członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, wicestarosta Tadeusz Marszolik oraz Ireneusz Komorowski p.o. Dyrektora Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.


Oprawę uroczystości przygotowali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 i 2 Specjalnych, którzy poza występami muzycznymi i tanecznymi odczytywali fragmenty listów Marii Grzegorzewskiej jak i wiersze ks. Jana Twardowskiego.


Święto to było okazją do wręczenia  nagród i wyróżnień.
Tego dnia wręczone zostały: Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty. Otrzymali je kolejno: Ryszard Wystemp – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, Anna Jadasz – Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Wojciech Baranowicz – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.


Nagrodami Starosty Mikołowskiego dla dyrektorów szkół wyróżniono: Renatę Grzegorczyk dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, Annę Jadasz dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych, Teresę Stasik-Szyszka dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Anitę Kuśmierską dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych.


Przyznane zostały także Nagrody Starosty Mikołowskiego dla nauczycieli. Otrzymali je: Anna Baron – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, Joanna Cwalina – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, Donata Deluga – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, Krzysztof Król – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Patrycja Lekki-Małek – Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Mikołowie, Krzysztof Marekwia – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Michał Piwoński – II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie, Adam Sabiniok – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Agata Stefańska – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie i Justyna Wołczko – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie.


Nagrody Starosty Mikołowskiego otrzymali pracownicy administracji i obsługi: Dorota Baranowska – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Marek Filipowicz – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, Sandra Kubica – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie, Beata Magiera – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie, Anna Nawrocka – II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza W. Pileckiego w Mikołowie, Iwona Nowak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach,


Joanna Simon – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, Grażyna Sobańska – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie i Anna Zaczek – Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie.
Wręczone zostały listy gratulacyjne nauczycielom, którzy zdobyli tytuł Nauczyciela dyplomowanego: Trafiły one do Anna Łysiak z ZST w Mikołowie oraz Agaty Fałek, Patrycji Lekki-Małek, Patrycji Rudek i Kornelii Staniek, wszystkie z Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie.


W tym roku w szczególny sposób podziękowano nauczycielom i wychowawcom szkół specjalnych, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Byli to z Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie: Katarzyna Bigaj, Dorota Konsek, Ewelina Kubica, Aleksandra Matula, Katarzyna Paszewska, Kornelia Staniek, Sławomir Pośpiech, Agnieszka Zalewska-Piwowar, Grażyna Kurpas, Alicja Stawiarska, Joanna Wrzesz-Podeszwa i Barbara Kula. Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie: Ewa Tebinka i Barbara Węgiel. PPP: Karolina Bończyk – psycholog, Elżbieta Barchańska – logopeda, Iwona Gorgoń-Machnik – pedagog. OPP: Anna Palka, Bogna Bielecka, Justyna Langer-Milewska.