Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
18 września odbyło sie spotkanie komitetów partnerskich powiatów Neuss i mikołowskiego

Spotkanie Komitetów Partnerskich

2022-09-18

18 września był ostatnim dniem  wizyty gości z Reńskiego Powiatu Neuss w naszym powiecie.

Zwieńczeniem wizyty było Spotkanie Komitetów Partnerskich obu powiatów, w których uczestniczyli starostowie Mirosław Duży oraz Hans Jurgen Petrauschke, przedstawiciele obu komitetów oraz goście z gmin naszego powiatu. Odbyło się ono  w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.


Obrady rozpoczęły się od przekazania przez Starostę Mikołowskiego Mirosława Dużego podziękowań strony ukraińskiej, która za pośrednictwem naszego powiatu otrzymała pomoc z Neuss.

Dziękując za nie, starostą Reńskiego Powiatu Neuss Hans Jurgen Petrauschke podkreślił, że w tej chwili, w Unii Europejskiej oba nasze kraje łączą wspólne wartości.
– Mam nadzieje, że będziemy je razem rozwijać, a naszą przyszłością jest młode pokolenie – zaznaczył.
W dalszej części obrad podsumowano realizacje dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć, omówiono wizytę komisji edukacji powiatu Neuss w powiecie mikołowskim w maju tego roku, wskazano na projekty, które mogłyby być wdrożone w przyszłości. Jedna z propozycji dotyczyła współpracy pomiędzy mikołowskim ZST, a jedną z placówek szkolnictwa zawodowego z powiatu Neuss w kształceniu specjalistów zajmujących się obsługą samochodów elektrycznych, o czym mówiła Grażyna Nazar członkini Zarządu Powiatu.

Od lewej stoja przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pepkę, starostowie Mirosław Duży i Petrauschke oraz wicestaroscina powatu Neuss

Z kolei Angela Stein-Urlich wicestarosta i przewodnicząca Komitetu Partnerskiego wskazała na możliwość nawiązania relacji pomiędzy placówkami kształcenia specjalnego. W naszym powiecie byłby to Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie. W liczącym około 460 tysięcy mieszkańców Reńskim Powiecie Neuss działają 124 szkoły różnego typu, w których edukuje się około 50 tysięcy uczniów.
Padały także propozycje ustanowienia dorocznego Dnia Partnerstwa jako święta obu powiatów. Ustalono, że w 2023 roku w Mikołowie wykonany zostanie mural, którego autorami będą twórcy z Neuss.
Mówiąc o planach na przyszłość, Eugeniusz Wycisło, przewodniczący Powiatowego Forum Seniorów wskazał, iż na terenie naszego powiatu działa około 20 organizacji senioralnych, które są zainteresowane nawiązaniem kontaktów i skorzystaniem z doświadczeń zachodnich sąsiadów.