Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2022/23

2022-09-02

„Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą” – te słowa Mahatmy Gandhiego, indyjskiego filozofa, polityka i męża stanu, były mottem podczas uroczystości Powiatowego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2022/2023. Ta odbyła się dziś w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych. Zgromadzonych uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych gości powitali dyrektor łaziskiej placówki Anna Jadasz i Starosta Mikołowski Mirosław Duży.

Inaguracja Roku Szkolnego w ZSEiU
🔸 „Za 20 lat to nie My a Wy będziecie tworzyć i zmieniać świat. Będziecie dyrektorami, nauczycielami, może posłami, to Wy będziecie zmieniać prawo, tak by ta szkoła była bardziej przyjazna. Żebyście z radością do niej chodzili, a z żalem z niej wychodzili. Teraz czasami jest na odwrót” – mówił starosta. Dodał, że w tym roku szkolnym około 500 nowych uczniów więcej niż w poprzednich latach podejmuje naukę w szkołach średnich prowadzonych przez powiat.
🔸 Uroczystość była również okazją do przedstawienia uczniom założeń i dotychczasowych rezultatów akcji profilaktycznej prowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Mikołowie wspólnie z Powiatem Mikołowskim. Dopalacze i narkotyki są tematem przewodnim tych spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych. „Ich celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie tych niebezpiecznych substancji” – tłumaczył policyjny profilaktyk mł.asp. Artur Ceran z KPP w Mikołowie.

rozpoczecie roku szkolnego w ZSEiU
🔸 W części artystycznej uroczystej akademii było sporo odniesień do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny i zagrożeń jakie ona niesie. W 83. rocznicę hitlerowskiej napaści na Polskę było także bolesne wspomnienia września 1939 roku. Wołanie młodych ludzi o pokój było słychać w każdym wypowiedzianym i wyśpiewanym dziś przez nich słowie. Była również zapowiedź realizacji w tym roku kolejnej w ZSEiU inwestycji. W ramach programu „Strzelnica w powiecie” przy finansowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej i Powiatu Mikołowskiego w łaziskiej placówce powstanie wirtualna strzelnica.

klasa mundurowa w ZSEiUzseiu początek roku szkolnego