Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Naczelnik Wydziału Edukacji przemawia do radnych i sie uśmiecha

Oświata zaprezentowała się radnym na XLV Sesji Rady Powiatu Mikołowskiego

2022-09-28

Wrześniowa sesja Rady Powiatu Mikołowskiego w dużej mierze poświęcona była edukacji. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mikołowski w roku szkolnym 2021/2022, w obecności dyrektorów tych instytucji, przedstawiła radnym Iwona Smorz – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Naczelnik Wydziału Edukacji przemawia do radnych i sie uśmiecha

W minionym roku szkolnym w 102 oddziałach klasowych szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie uczyło się 2 847 uczniów i słuchaczy. W szkołach specjalnych łącznie w 40 klasach uczyło się 181 uczniów. W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w 60 zespołach uczestniczyło około 1140 dzieci i młodzieży natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjęła 2032 dzieci i młodzieży. Do połowy sierpnia br. sporządzono tam 2948 diagnoz, wydano 1312 opinii i 357 informacji na potrzeby sądu, lekarza, ZUS.

Prezydium Rady uważnie słucha wystapienia siedząc przy stole

Niezłe okazały się wyniki tegorocznych matur. Powiat Mikołowski z wynikiem 85% zdanych egzaminów dojrzałości znalazł się na 15. miejscu w województwie. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wynika, że po sesji głównej w maju oraz dodatkowej i poprawkowej najlepszy w naszym regionie okazała się powiat cieszyński z wynikiem 90% zdanych matur. Wynik maturzystów z naszego powiatu w tym rankingu był lepszy między innymi od osiągniętego przez uczniów z powiatów: będzińskiego – 72%, częstochowskiego – 76%, zawierciańskiego – 80% oraz maturzystów w Sosnowcu – 82%.

Członkowie Zarządu wręczają upominki uczniom

Mowa była również o przyznanych tradycyjnie stypendiach Starosty dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Te, w kwocie 2 tysięcy złotych, uczniowie otrzymują w trzech kategoriach: za wyniki w nauce, za osiągnięcia w nauce oraz za sukcesy sportowe. W roku szkolnym 2021/2022 przyznano 165 takich stypendiów.

Wicestarosta wręcza upominki uczniom

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu szczegółowo omówiła również projekty unijne dotyczące oświaty a realizowane przy współpracy z Wydziałem Rozwoju, Zdrowia i Promocji. Obecnie projektami unijnymi objęte są wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. „Projekt Efektywne i Funkcjonalne Szkoły II to wymierne korzyści dla uczniów naszych szkół. To kursy, staże uczniowskie oraz nowoczesne wyposażenie pracowni i warsztatów”- wyliczała Iwona Smorz. Bez dofinansowania z Brukseli nie udałoby się zakupić chociażby nowego osobowego samochodu szkoleniowego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie czy przeprowadzić kursów na brązową odznakę jeździecką dla wychowanków ZSP w Ornontowicach.

Uczniowie ZSP Ornontowice prezentuja umiejętności kulinarne radnym

Swoje nieprzeciętne umiejętności oraz profile kształcenia radnym zaprezentowali później uczniowie naszych trzech średnich szkół technicznych: ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych oraz ZSP w Ornontowicach. To przyszli mechatronicy oraz technicy reklamy, hotelarze i technicy żywienia, logistycy z klas mundurowych i elektrycy. Ich pokazy wzbudziły duże zainteresowanie radnych i gorące oklaski.

Swoje umiejętności prezentują uczniowie ZSEiU Łaziska Górne

Nowy rok szkolny 2022/2023, przynajmniej pod względem liczb, będzie dla naszych szkół jeszcze ciekawszy. W placówkach prowadzonych przez Powiat Mikołowski otwarto w sumie 34 klasy pierwsze dla absolwentów podstawówek, to o 11 więcej niż w roku poprzednim.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i zdecydowaną większością głosów poparli uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Uczniowie ZST Mikołów prezentuja swoje umiejętności

Podczas części obrad poświęconej głosowaniom, po wysłuchaniu informacji dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresy Miguły, za bezzasadną uznali skargę na działanie PUP w Mikołowie. Jednogłośnie poparli zmiany budżetu, zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2022 do 2032 roku oraz uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Mikołowskiego do Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności.
Dodatkowo na dzisiejszym posiedzeniu przewodniczący Powiatowego Forum Seniorów Eugeniusz Wycisło zaprosił radnych na konferencję „Dialog dla zdrowia – polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów”, która odbędzie się 20 października w Mikołowie.
Więcej o obradach w zakładce eSesja na https://mikolowski.pl/