Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
prezydium rady słucha prezentacji

Komisja o problemach osób niepełnosprawnych

2022-09-22

22 września odbyło się w sali sesyjnej otwarte posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu. Jego tematem były problemy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu mikołowskiego.

22 wrzesnia komisja zdrowoa zajmowala sie osobomami niepełnosprawnymi

W spotkaniu poza członkami komisji uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawiciele organizacji i środowisk skupiających osoby niepełnosprawne i działające na ich rzecz. W trakcie posiedzenia przedstawiona zostało informacja dotyczącą form wsparcia, które udziela tym osobom PCPR. Są to m.in. turnusy rehabilitacyjne, pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego ,

otwarte posedzemie komisja zdrowia i spraw spolecznych

likwidacja barier w komunikacji oraz barier architektonicznych. Przedstawiono również programy realizowane przez PCPR na rzecz tego środowiska, którymi są Programy: Aktywny samorząd, Zajęcia Klubowe w WTZ , Samodzielność-Aktywność-Mobilność oraz asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.


Omówiono również kwestie dotyczące sytuacji niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.