Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Komunikat - tło ozdobne

Sprawozdanie z konsultacji

2022-08-24

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2022 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/042/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania „Stypendium Starosty Mikołowskiego” w ramach Lokalnego Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Konsultacje społeczne odejmowały swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbyły się z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl

W powyższej sprawie nie wpłynął żaden wniosek, opinia lub uwaga. W świetle powyższego uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu.