Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Obrazek profilowy zdarzenie

Raport służb 22 – 28.08.2022 r.

2022-08-29

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu dwóch pożarów: budynku jednorodzinnego (na terenie Mikołowa) i przewodów internetowych (na terenie Łazisk Górnych).
Pięćdziesiąt cztery interwencje dotyczyły miejscowych zagrożeń takich jak usuwania gniazd owadów (os i szerszeni), wiatrołomów, zalanych posesji i budynków na terenie całego powiatu.
Ponadto dwa zgłoszenia okazały się być alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały sześć przypadków kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem.
Zgłoszono dwa przypadki innych przestępstw kryminalnych (ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano czterech sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierujących.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwanaście zdarzeń na terenie powiatu. Osiem zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).
Pozostałe interwencje to m.in.: zalane przejście podziemne, pęknięta kratka ściekowa, otwarty hydrant, wyrwa w jezdni.