Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
zarząd pozuje z dyrektorami szkół

Mianowania, powierzenia i jubileusz

2022-08-31

31 sierpnia w starostwie odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania 13 nauczycielom, którzy wcześniej złożyli ślubowania, zaś wręczał im je Starosta Mikołowski Mirosław Duży w obecności członkini Zarządu Powiatu Grażyny Nazar, sekretarza powiatu Łukasza Ryguły oraz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwony Smorz.

31 sierpnia odbyla się narada władz powiatu z dyrektorami przed 1 września
Tego samego dnia troje dyrektorów placówek oświatowych odebrało dokumenty powierzenia stanowiska dyrektora, które piastować będą od 1 września 2022 do końca sierpnia 2027. Są to: Teresa Stasik-Szyszka – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, Renata Grzegorczyk – II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie oraz Radosław Tarczoń – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.
Gratulacje z okazji 30 lat pracy zawodowej odebrała Teresa Stasik-Szyszka.

Akty mianowania 31 sierpnia

akty mianowania dla dyrektorów trzech szkól wręczono 31 sierpnia

Akty mianowania odebrali: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach DARIUSZ SPYRA ( przedmioty zawodowe) oraz JUSTYNA SKOWROŃSKA ( wychowanie fizyczne).
Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie : ELŻBIETA BARCHAŃSKA (neurologopeda).
I Licem Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie: ŁUKASZ LABUS (historia i wos), KATARZYNA ROJ (język angielski), MAGDALENA URBAŚ (język angielski).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie: ANNA PALKA ( język francuski).

akty mianowania dla nauczycieli
II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie: KATARZYNA JANOSZEK (surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel wspomagający).
Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie: MACIEJ BĄK ( edukacja dla bezpieczeństwa, w-f, zajęcia z uczniami w szkole przysposabiającej do pracy), DOROTA KONSEK (gimnastyka korekcyjna, terapia SI), ALEKSANDRA MATULA (muzyka i zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną), BRYGIDA PRZYBYŁOWICZ (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, w-f terapia SI), i JOANNA KOWALCZYK-MAREKWIA (rewalidacja: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną).

31 sierpnia wręczono akty mianowania nauczycielom

1 września 3121 uczniów rozpocznie naukę w pięciu szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. W tej liczbie 1053 to pierwszoklasiści. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nowych uczniów we wszystkich placówkach wzrosła od kilkudziesięciu do ponad stu osób.
W I LO w Mikołowie w klasach pierwszych rozpocznie naukę 222 uczniów w siedmiu oddziałach, w II LO 157 w pięciu, a w ZST 252 w ośmiu. Łącznie w placówkach tych nauki pobierać będzie (stan na 24.08.): w I LO – 755, w II LO – 424, a w ZST – 948. W tej ostatniej rozpoczęto kształcenie na nowych kierunkach: technik robotyk oraz technik spawalnictwa.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach uruchomionych zostanie osiem pierwszych oddziałów, w których kształcić się będzie 228 uczniów, a wszystkich w tej szkole jest 527.
W mieszczącym się w Łaziskach Górnych Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych otwartych zostanie sześć klas pierwszych dla 194 uczniów, zaś wszystkich pobierających naukę w tej szkole jest 467. To właśnie w tej placówce 1 września odbędzie się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2022/23.

akty mianowania wręcza starosta Mirosław Duży

akty mianowania 31 sierpnia