Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Nagrodzeni medalami prezentują się na scenie

Święto Policji 2022

2022-07-16

8 lipca w Sali Widowiskowej MOK w Orzeszu odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji, które przypada 24 lipca. W tegorocznej akademii uczestniczyli zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek oraz komendant KPP w Mikołowie nadkom. Dariusz Klimczak.
Obecni byli również m. in. przedstawiciele władz samorządowych, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Damian Krawczyk, konsul Honorowy Republiki Austrii Mirosław Bienioszek, wiceprezes Sądu Rejonowego w Mikołowie Katarzyna Klisz oraz zastępca Prokuratora Rejonowego w Mikołowie Alicja Domańska. Powiat Mikołowski był reprezentowany przez starostę mikołowskiego Mirosława Dużego, przewodniczącą Rady Powiatu Mikołowskiego Barbarę Pepke, wicestarostę Tadeusza Marszolika, członkini Zarządu Powiatu Grażynę Nazar oraz sekretarza Powiatu Łukasza Rygułę

Policjanci z KPP Mikołów pozuja do grupowego zdjęcia

– Wasza praca na rzecz mieszkańców każdego dnia jest niezwykle niebezpieczna- przez ostatnich 25 lat polskich policjantów zginęło dwa razy więcej niż żołnierzy na wszystkich misjach razem wziętych, włącznie z wojnami w Iraku i Afganistanie. Ci wszyscy policjanci ślubowali strzec naszego bezpieczeństwa nawet z narażeniem życia – i wypełnili ten obowiązek do końca.
Pamiętajmy o tym, myśląc o roli Policji w kontekście współczesnych zagrożeń – to jest jedyna służba, która w wymiarze ogólnokrajowym, codziennie, 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z narażeniem zdrowa i życia realizuje zadania na rzecz wszystkich Polaków. To jedyna służba, która jest na niekończącej się wojnie o nasze wspólne bezpieczeństwo. Z okazji waszego święta życzę wam, abyście każdego dnia szczęśliwie wracali do domu– mówił w trakcie tej uroczystości starosta mikołowski Mirosław Duży.

Mirosław Duży przemawia do policjantów

Wyrazem podziękowań dla stróżów prawa były awanse. W tym roku na stopień nadkomisarza policji awansowany został jeden funkcjonariusz, na stopień aspiranta sztabowego policji- 1 osoba, stopień starszego aspiranta – 1 funkcjonariusz, na aspiranta policji – 14 stróżów prawa, stopień młodszego aspiranta policji – 13 osób. Awans na sierżanta sztabowego odebrało 13 osób, starszego sierżanta policji- cztery, zaś sierżanta policji – 6 funkcjonariuszy. Stopnie starszego posterunkowego odebrało sześciu policjantów.

Policjanci odbieraja awanse na scenie

Z okazji 100 lat istnienia Śląskiej Policji medale 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów- za wsparcie i pomoc w dzianiach Zarządu- zostały przyznane 8 osobom. Z ramienia Powiatu Mikołowskiego otrzymali je: starosta mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz Marszolik oraz naczelnik Wydz. Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego Bartłomiej Depta. Medale nagrodzonym wręczył wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Śląskiego asp. szt. Jacek Bryła w asyście przewodniczącego Zarządu Terenowego asp. szt. Artura Mendery.

Nagrodzeni medalami stoja na scenie

W części artystycznej dla zebranych zagrała jedyna w kraju orkiestra dudziarska „Częstochowa Pipes & Drums” grająca tradycyjną muzykę szkocką. Ciekawostką jest fakt, że w jej szeregach na co dzień występuje z-ca Naczelnika Wydz. Kryminalnego KPP w Mikołowie asp. szt. Adrian Górski, który również zaprezentował gościom próbkę swoich umiejętności.

Orkiestra dudziarzy występuje na scenie