Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Obrazek profilowy zdarzenie

Raport służb  04 – 10.07.2022 r.

2022-07-12

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu trzech pożarów: mebli oraz składowiska podkładów kolejowych (na terenie Łazisk Górnych); skrzynki elektrycznej (na terenie Orzesza).
Trzydzieści cztery interwencje dotyczyły miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: kolizje drogowe, pochylone drzewo (na terenie Mikołowa); wypadki drogowe (na terenie Łazisk Górnych). Pozostałe interwencje były związane z usuwaniem gniazd owadów (os i szerszeni) na terenie całego powiatu.
Ponadto dwa zgłoszenia okazały się być alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały trzy przypadki kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży pojazdu i jeden przypadek kradzieży z włamaniem.
Zgłoszono dwa przestępstwa kryminalne inne oraz jeden przypadek przestępstwa narkotykowego (ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policji na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców w tym sześciu nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali siedem zdarzeń na terenie powiatu. Pięć dotyczyło interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).
Pozostałe interwencje to: uszkodzona nawierzchnia drogi, zanieczyszczenia na jezdni.