Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Stażyści pozują w biurze map

Projekt Efektywne Funkcjonalne Szkoły II. Staże w Starostwie.

2022-07-27

Dla nich to szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych a także kompetencji społecznych.
Grupa uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach z kierunku technik ekonomista właśnie zakończyła 4 tygodniowy płatny staż w Starostwie Powiatowym. Taką możliwość otrzymali w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”. Dziś uroczyście z rąk Starosty Mikołowskiego Mirosława Dużego otrzymali zaświadczenie o ukończeniu stażu.
 „Młodzież z powiatowych szkół technicznych i zawodowych ma okazję odbyć staże uczniowskie w wybranych przedsiębiorstwach. W trakcie stażu otrzymują refundację kosztów dojazdu oraz specjalistycznego ubrania roboczego, jeśli jest ono wymagane. Ponadto każdy stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2000 zł za 150 godzin stażu. Z takiego wsparcia skorzysta w sumie 188 uczniów i uczennic” – podkreśla Aleksandra Łataś-Makuch – Kierownik Projektu, naczelnik Wydziału Rozwoju, Zdrowia i Promocji Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
Przez pierwszy miesiąc wakacji ci młodzi ludzie odbywali staże m.in. w wydziałach geodezji, edukacji, rozwoju i architektury oraz biurze ds. pracowniczych mikołowskiego Starostwa. Kolejne grupy uczniów rozpoczęły swe staże u pracodawców na terenie całego powiatu.
Projekt „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.